Naar een nieuw ontwerp voor veilig verkeer

Steden en gemeenten willen maximaal inzetten op een vlotte mobiliteit, minder CO2-uitstoot en meer verkeersveiligheid. Met deze opleiding bieden we essentiële tools om hier zowel beleidsmatig als in de praktijk mee aan de slag te gaan.  Aan de hand van ‘Omgekeerd Ontwerpen’, meer zone 30 en het realiseren van echte leefbuurten maken we Vlaamse steden en gemeenten klaar voor de toekomst.

https://www.vsv.be/opleidingen-congressen/opleidingen/naar-een-nieuw-ontwerp-voor-veilig-verkeer/