15% van het Vlaamse Gewest is verhard

Uit mobiliteitsbrief 229 - Modal shift

15,4% van de totale oppervlakte van het Vlaamse Gewest is afgedekt of verhard. Dat blijkt uit een update van de verhardingsgraad in Vlaanderen van Statistiek Vlaanderen. De verhardingsgraad ligt het hoogst in en rond grootsteden. 122 gemeenten hebben een verhardingsgraad boven het Vlaamse gemiddelde (15%). Het percentage verharding is het hoogst in de gemeenten in de Brusselse en Antwerpse rand en in Antwerpen en Gent. Ook gemeenten zoals Kuurne, Oostende en Waregem vertonen een verhardingsgraad van meer dan 30%. Maar ook meer randstedelijke en landelijke gemeenten, zoals ten noorden van Hasselt, zijn relatief sterk verhard. De afdekking bestaat vooral uit gebouwen, wegen en parkeerterreinen. Omdat de bodem tot op zekere hoogte ondoordringbaar wordt, kan die zijn functie van waterberging niet of onvoldoende vervullen. Daardoor ontstaat er versnelde afvoer van water met mogelijk overstromingen op aanpalende percelen tot gevolg.

Een kaart en meer informatie vind je op www.vlaanderen.be/statistiek-vlaanderen/ruimtegebruik/verharding .