Mobiliteitsbrief

43 nieuwe trajectcontroles in samenspraak met lokale besturen

Uit mobiliteitsbrief 229 - Modal shift

Op basis van een aanvraagprocedure door lokale besturen komen er 43 nieuwe trajectcontroles, 8 nieuwe roodlichtcamera’s en 6 nieuwe snelheidscamera’s langs Vlaamse gewestwegen. De installatie moet ten laatste in 2023 afgerond zijn.

Lokale besturen dienden een aanvraag in bij AWV voor de plaatsing van handhavingsinstallaties. De aanvraag werd per locatie beoordeeld op basis van objectieve criteria zoals ongevallencijfers en de gereden snelheid. Onderzoek toont aan dat het aantal ongevallen ter hoogte van een trajectcontrole daalt met 15 tot 30%. Voor ernstige ongevallen is het effect een daling van meer dan 50%.

Meer informatie over handhaving vind je via: wegenenverkeer.be/lokale-besturen .