Mobiliteitsbrief

Subsidieoproep voor groen-blauw dooraderingsproject

Uit mobiliteitsbrief 229 - Modal shift

Het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid selecteert ambitieuze steden en gemeenten in Vlaanderen die met quick-win-projecten uitvoering willen geven aan het onthardingsbeleid van de Vlaamse Regering en de doelstellingen van de Blue Deal. De subsidie kan tot 70% van de kosten dekken en bedraagt maximaal 200.000 euro per quick-win en maximaal 600.000 euro in totaal. Projecten moeten op een structurele manier een antwoord bieden op de water- en droogteproblematiek in de bebouwde ruimte. Steden en gemeenten die een aanvraag indienen, maken kans op een subsidie en ondersteuning voor de uitvoering. Departement Omgeving wil grote én kleine steden en gemeenten warm maken om via ruimtelijke projecten verder te gaan dan de reguliere onthardingsaanpak en zich aan te passen aan de klimaatverandering.
Indienen kan tot 8 augustus.

Bekijk de criteria en kom te weten hoe je kunt indienen via https://omgeving.vlaanderen.be/oproep-20-naar-steden-en-gemeenten-dien-een-groenblauw-dooraderingsproject-in . Parallel loopt ook een subsidieoproep rond ontharding en groen-blauwe inrichting van bebouwde omgeving.
Meer informatie vind je op https://omgeving.vlaanderen.be/oproep-groenblauwe-parels .