Mobiliteitsbrief

BVR Haltes en halte-infrastructuur definitief goedgekeurd

Uit mobiliteitsbrief 230 - Fiets

De Vlaamse Regering heeft op 13 mei het besluit ‘Haltes en halte-infrastructuur’ definitief goedgekeurd. Via dit besluit kunnen lokale besturen binnenkort subsidies aanvragen voor de uitrusting van haltes en voor de aanleg of herinrichting van een halte, zodat die toegankelijk(er) wordt gemaakt. Het Departement MOW brengt lokale besturen via een mailing op de hoogte wanneer het BVR in werking treedt.