Mobiliteitsbrief

Vlaamse Regering geeft groen licht voor vijf jaar verlenging Multimodaal.Vlaanderen

Uit mobiliteitsbrief 229 - Modal shift

De Vlaamse Regering heeft de verlenging goedgekeurd van de overeenkomst tussen het Vlaams Gewest en de vzw VIL (Vlaamse innovatiecluster voor de logistiek) voor Multimodaal.Vlaanderen voor de periode 2022-2027. Het adviespunt Multimodaal.Vlaanderen werd opgericht in 2017 met als missie om een mental shift op gang te brengen waarbij bedrijven kiezen voor de juiste transportmodus voor elkegoederenstroom. Deze missie wordt na vijf jaar en een positieve evaluatie verlengd voor vijf jaar. Multimodaal.Vlaanderen werd opgericht als adviespunt voor multimodaal goederenvervoer. De voorbije vijf jaar werden voor ruim 500 concrete goederenstromen alternatieven via water of spoor gedetailleerd uitgewerkt. Meer dan 10 miljoen 
vrachtwagen kilometers over Vlaamse wegen werden overgeheveld naar binnenvaart of spoor.

Meer informatie over handhaving vind je via: wegenenverkeer.be/lokale-besturen .