Delen is duurzaam

Uit mobiliteitsbrief 241 - Onderzoek Verplaatsingsgedrag

Van tram tot trein, van deelfiets tot deelauto. Deelsystemen bieden tal van mogelijkheden om ons vervoer duurzamer te maken. Het potentieel is er, maar het OVG leert ons dat er nog werk aan de winkel is.

 

Combimobiliteit

Onder combimobiliteit verstaan we het gebruik van meerdere vervoermiddelen binnen dezelfde verplaatsing, met korte tussenstops om over te stappen naar een ander vervoermiddel. Zo fiets je bijvoorbeeld naar het station om de trein te nemen. Of rijd je met een deelauto naar een Hoppinpunt om over te schakelen op de bus. Volgens OVG 6 gebeurt 8,4% van onze verplaatsingen combimobiel. Het grootste deel van onze verplaatsingen doen we dus nog met één vervoermiddel. En daarbij kiezen we niet altijd voor de duurzame optie.

Fiets, trein, auto, bus

8,4% van onze verplaatsingen zijn comobiel.

 

Openbaar vervoer

Het openbaar vervoer speelt een cruciale rol in combimobiliteit. Maar volgens OVG 6 verloor het de afgelopen jaren aan populariteit. In 2019 deden we nog 7% van onze verplaatsingen met bus, trein, tram of metro. Ondertussen is dat nog 4%. Vooral in woon-werkverkeer valt de dalende trend op. Het aantal reizigers daalde met meer dan de helft.

Tram, trein, bus
4% van onze verplaatsingen doen we met het openbaar vervoer

 

Deelsystemen

Voor het eerst peilde het OVG ook naar deelmobiliteit. Wat blijkt? Deelfietsen, deelscooters, deelsteps of deelauto’s zijn nog niet doorgebroken in Vlaanderen. Maar een fractie van de Vlamingen maakt op regelmatige basis gebruik van deelsystemen. 

Deelscoorter, deelfiets, deelstep en deelauto
Deelsystemen zijn in Vlaanderen nog niet doorgebroken. 

 

Hoppin

Conclusie: er is nog een groot onbenut potentieel voor duurzame combimobiliteit. Hoppin moet een belangrijke rol spelen in die transitie. Stilaan duiken de eerste paarsgroene Hoppinzuilen op in het straatbeeld. Aan die punten schakel je eenvoudig over van het een duurzame vervoermiddel op het ander. Van deelfiets op tram of van bus op deelauto.

Hoppinpunt met bus, step, fiets, en auto
De eerste Hoppinpunten duiken in het straatbeeld op.

 

Wil je bij de inrichting van een Hoppinpunt een Hoppinzuil plaatsen in jouw gemeente? Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft een opdrachtencentrale opgezet voor de plaatsing van de zuilen. Je leest er alles over op https://wegenenverkeer.be/opdrachtencentrale-hoppinzuilen
 

Wil je graag meer weten over Hoppin?
Het novembernummer van de Mobiliteitsbrief wijden we volledig aan Hoppin. Stay tuned!
Zit je met vragen over de inrichting, realisatie of subsidiëring van een Hoppinpunt? Contacteer het Hoppinpuntenmanagement via hoppinpunten@mow.vlaanderen.be.