OVG 7 focust op Vlaamse vervoerregio’s

Uit mobiliteitsbrief 241 - Onderzoek Verplaatsingsgedrag

Dit jaar al start het veldwerk voor de zevende editie van het OVG. De Vlaamse overheid legt de lat voor dat onderzoek nog hoger.

Van 4.000 naar 30.000

De voorbereidingen van het zevende OVG zijn volop bezig. En dit keer pakken de onderzoekers het nog grootser aan. Waar in OVG 6 het verplaatsingsgedrag van 4.183 Vlamingen werd bekeken, streeft het Departement Mobiliteit en Openbare Werken nu naar 25.000 tot 30.000 deelnemers. Dit keer ligt de focus niet op het Vlaamse niveau, maar op de 15 Vlaamse vervoerregio’s. Het onderzoek moet dus niet enkel inzicht geven in Vlaamse tendensen, maar ook in meer regionale verschijnselen. De gegevens zullen mee helpen om de regionale mobiliteitsplannen te monitoren. Ook zullen vooral lokale besturen een veel beter beeld krijgen van de mobiliteit in de eigen omgeving.

Andere aanpak

De aanpak van het OVG 7 is anders dan die van de voorgaande edities. Deelnemers worden nog altijd getrokken via het Rijksregister, maar door het grote aantal deelnemers zal een interviewer de respondenten niet meer persoonlijk kunnen begeleiden. Als alternatief komen er duidelijke instructievideo’s, een hulplijn en wordt de opmaak van de website en de uitnodigingsbrief in een nieuw jasje gestoken. Ook de lay-out van de vragenlijsten krijgt een upgrade, zodat deelnemers die makkelijker kunnen invullen. Alle 65-plussers krijgen ook een papieren versie opgestuurd.

Timing

Het veldwerk start in september 2023 en loopt tot oktober 2024. De resultaten zouden er moeten zijn in het voorjaar van 2025.

15 Vlaamse vervoerregio's
OVG 7 moet meer inzicht geven in het verplaatsingsgedrag binnen de 15 vervoerregio's