Netwerkevent ‘BROWNFIELDS - ten minste houdbaar tot?’

15 jaar na de ondertekening van de eerste brownfieldconvenanten wordt tijdens dit netwerkevent de opgebouwde kennis en ervaring gedeeld, teruggeblikt en vooral vooruit gekeken. De voormalige conservenfabriek en brownfieldsite Marie Thumas in Leuven zorgt voor een inspirerend decor.

Meer informatie op vlaio.be/nl/events/brownfields-ten-minste-houdbaar-tot-240614.