"De persoonlijke aanpak is de kracht van het onderzoek”

Joyce Stroobant, data-analist van het Departement Mobiliteit & Openbare Werken

Joyce Stroobant, data-analist van het Departement Mobiliteit & Openbare Werken (DMOW

De resultaten van het zesde Onderzoek Verplaatsingsgedrag zijn er. Wat vertellen ze over onze. mobiliteitskeuzes? Maar ook, hoe pakt de overheid zo’n onderzoek aan? En wat kunnen steden en gemeenten ermee? Joyce Stroobant, data-analist van het Departement Mobiliteit & Openbare Werken (DMOW), beantwoordt onze vragen.

Wat is het Onderzoek Verplaatsingsgedrag?

“Sinds 1994 brengt de Vlaamse overheid het verplaatsingsgedrag van de Vlaming in kaart. Dat doen we in het Onderzoek Verplaatsingsgedrag of OVG. We achterhalen wie zich verplaatst, waarom, van en naar waar en met welk vervoermiddel. Ook komen we te weten hoelang die verplaatsingen duren en over welke afstanden het gaat. Door de voorgaande onderzoeken met elkaar te vergelijken, krijgen we zicht op de mobiliteitstrends op lange termijn. Met dat totaalbeeld ontwerpen we verkeersmodellen en maken we beleidsbeslissingen rond verkeersveiligheid, openbaar vervoer en filevorming. Het OVG helpt ook onze mobiliteitsdoelstellingen te bewaken. Zo hadden we in OVG 6, de laatste versie van het onderzoek, oog voor de modal shift.”

Wat leert het OVG 6 ons?

“Het opvallendste is dat we minder de auto nemen. Voor het eerst doen we minder dan 60% van onze verplaatsingen met de wagen. In 2019 was dat nog 65%. De auto blijft wel het populairste vervoermiddel om te gaan werken, maar telewerk zorgt ervoor dat er minder woon-werkverkeer is. Daarnaast valt vooral de opmars van de fiets op. Al sinds 2015 merken we dat het aantal fietsverplaatsingen jaarlijks toeneemt. Dat komt door de populariteit van de elektrische fiets. Voor corona had nog maar een vijfde van de gezinnen zo’n elektrisch exemplaar, ondertussen is dat al een derde. Sinds de opkomst van de elektrische fiets zijn we bereid langere afstanden met de fiets af te leggen. Het openbaar vervoer doet het minder goed. De bus is wel populair om naar school te gaan, maar vooral in het woon-werkverkeer moet het openbaar vervoer inboeten. We hebben in OVG 6 voor het eerst ook vragen gesteld over nieuwere vervoermiddelen. De speedpedelec, de elektrische step en het hoverwheel zien we in de cijfers nog niet echt doorbreken.”

...

Lees verder

Lees de mobiliteitsbrief