Publicatie 229 - mei 2022
Modal shift

De komende jaren willen we ons in Vlaanderen duurzamer verplaatsen. Maar om die gedragsverandering te realiseren, zullen we ook anders moeten leren denken. Hoe maken we werk van die modal en mental shift?

‘Wil je een modal shift realiseren? Zet dan ook in op een mental shift’

Helmut Paris

“Als je een modal shift wilt realiseren, moet je ook inzetten op een mental shift”, zegt Helmut Paris, verkeerspsycholoog van het Departement MOW. “Als we willen dat mensen hun gedrag veranderen en nieuwe mobiliteitsoplossingen gebruiken, zullen ze ook anders moeten leren denken. En daarvoor is het nodig dat mensen op de hoogte zijn van duurzame alternatieven en ze er vervolgens ook de voordelen van inzien.”

Hoe zit menselijk gedrag in elkaar wat betreft mobiliteit?

“Verkeersgedrag is altijd het resultaat van de interactie tussen een weggebruiker en de specifieke lokale omstandigheden van de verkeersomgeving. Onze vervoerskeuze wordt dus bepaald door de wisselwerking tussen mens 
en omgeving: enerzijds is er de individuele verplaatsingsbehoefte, inclusief het denken en voelen rond de verplaatsing, anderzijds zijn er de mogelijkheden van het vervoersnet en -aanbod. Zo kan bijvoorbeeld de intentie om met de fiets naar het stadscentrum te gaan lager liggen wanneer je een drukke weg zonder fietspad moet gebruiken. Eveneens zal je geen bus kunnen nemen, indien er geen bus op dit traject rijdt.”

Lees verder

 

Lees de mobiliteitsbrief

Vlaamse Regering geeft groen licht voor vijf jaar verlenging Multimodaal.Vlaanderen

De Vlaamse Regering heeft de verlenging goedgekeurd van de overeenkomst tussen het Vlaams Gewest en de vzw VIL (Vlaamse innovatiecluster voor de logistiek) voor Multimodaal.Vlaanderen voor de periode 2022-2027. Het adviespunt Multimodaal.Vlaanderen werd opgericht in 2017 met als missie om een mental shift op gang te brengen waarbij bedrijven kiezen voor de juiste transportmodus voor elkegoederenstroom. Deze missie wordt na vijf jaar en een positieve evaluatie verlengd voor vijf jaar. Multimodaal.Vlaanderen werd opgericht als adviespunt voor multimodaal goederenvervoer. De voorbije vijf jaar werden voor ruim 500 concrete goederenstromen alternatieven via water of spoor gedetailleerd uitgewerkt. Meer dan 10 miljoen 
vrachtwagen kilometers over Vlaamse wegen werden overgeheveld naar binnenvaart of spoor.

Meer informatie over handhaving vind je via: wegenenverkeer.be/lokale-besturen .