Schrijf je in voor de Mobiliteitsbrief

De Mobiliteitsbrief is een maandelijkse nieuwsbrief met informatie over hoe lokale overheden een duurzaam mobiliteitsbeleid kunnen uitwerken in samenwerking met andere partners en overheden. Elke maand staat een ander thema centraal. De nieuwsbrief is gratis en wordt maandelijks uitgebracht, behalve in juli en augustus. 

De Mobiliteitsbrief verschijnt op papier en digitaal als e-zine in je mailbox. De inhoud en publicatiedatum van beide versies zijn identiek. Je kunt je hieronder in- of uitschrijven voor de papieren en/of digitale versie. 

Wie krijgt de Mobiliteitsbrief? Alle mandatarissen van alle Vlaamse steden en gemeenten, gemeentelijke en provinciale ambtenaren die voor mobiliteit en verkeer bevoegd zijn, alle geïnteresseerden en alle abonnees van het vroegere Mobiliteitshandboek.

Voor meer informatie en met vragen over de publicatie, adreswijzigingen of je abonnement kan je terecht bij info@mobiliteitsbrief.be
Voor meer informatie over privacy verwijzen wij naar de privacyverklaring van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken.

Let op!
Wil je je in- of uitschrijven voor de papieren versie van de Mobiliteitsbrief? Geef dan je bezorgingsadres in.