Opleiding: Aanpak VerkeersOnveilige Situaties

Aanpak van VerkeersOnveilige Situaties is een zaak voor iedereen en van elk niveau. Het lokale niveau is de sleutel om sterk in te zetten op het wegwerken van onveilige situaties. Bij het vaststellen van een onveilige plaats vangen de politiezone of het gemeentebestuur vaak de eerste signalen op.

Hoe ga je hier als politiezone of gemeentebestuur mee om? In deze opleiding maak je kennis met een methode die van een subjectief aanvoelen vertrekt, overgaat naar een objectieve probleemstelling en eindigt met een duurzame oplossing te vinden voor de verkeersonveilige situatie.  

Meer op vsv.be/opleidingskalender/aanpak-verkeersonveilige-situaties-avos