Opleiding: Update van de wegcode - punt 1 l VSV

De wegcode is de laatste jaren sterk gewijzigd. Ben je een gebrevetteerde rijlesgever en fris je graag je kennis van de wegcode eens grondig op? Dan helpen lesgever Eric Caelen en Karin Verleysen je al die nieuwe teksten en artikels van het verkeersregelement te begrijpen en in de praktijk aan je leerling-bestuurders over te brengen. Interesse? Bekijk dan het hele programma en schrijf je in voor de opleiding!

Opgelet! De opleiding is door de Vlaamse overheid goedgekeurd voor 7 opleidingsuren als erkende bijscholing voor punt 1. Als je de volledige opleiding volgt, heb je recht op een getuigschrift met het onderwerp en aantal vormingsuren.