Hervorming wegcode goedgekeurd

De hervorming van de wegcode is ingezet: 50 jaar na de inwerkingtreding van de oude wegcode, zal er een nieuw verkeersreglement van kracht worden, met een federaal en regionaal luik. Dit nieuwe verkeersreglement zal in werking treden vanaf 1 september 2026.

Meer informatie op vlaanderen.be/departement-mobiliteit-en-openbare-werken.