Kopenhagen-subsidie voor investeringen in fietsinfrastructuur

Op 8 juli keurde de Vlaamse Regering enkele aanpassingen goed aan de tijdelijke subsidieregeling van het Agentschap Binnenlands Bestuur voor investeringen in fietsinfrastructuur door lokale besturen, ook wel de subsidie Kopenhagen genoemd. De termijn voor de aanmelding van projecten wordt verlengd tot 15 oktober 2022. Naast gemeentelijke projecten komen nu ook projecten van autonome gemeentebedrijven en havenbedrijven in aanmerking voor de subsidie. Als gemeenten op basis van de toegekende trekkingsrechten het beschikbare subsidiebedrag al volledig opgebruikt hebben, kunnen ze een bijkomende subsidie van maximaal 15 miljoen euro krijgen. Voor deze bijkomende subsidie geldt de verdeelsleutel 1 euro voor 1 euro. Daarnaast besliste de Vlaamse Regering op 15 juli om 45 miljoen euro van het Kopenhagen-budget ter beschikking te stellen aan de 5 provincies voor de aanleg van fietssnelwegen. Elke provincie heeft recht op 9 miljoen euro (1 euro voor 1 euro) en moet tegen 15 november 2022 aan het Agentschap Binnenlands Bestuur laten weten voor welke projecten en voor welk bedrag ze wil intekenen.

Meer info vind je op https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/subsidie/investeringen-in-fietssnelwegen-provincies.