Kortrijk, Leuven en Antwerpen onderzoeksteden voor emissievrije stedelijke distributie

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters wil dat tegen 2025 in stadskernen emissievrij gereden wordt voor belevering. Om dat doel te bereiken maakt Vlaanderen werk van een voorbereidende studie en verschillende pilootprojecten, die moeten uitmonden in een kaderovereenkomst met de steden. Kortrijk, Leuven en Antwerpen werden geselecteerd als onderzoeksteden voor de voorbereidende studie.

Meer info via www.vlaanderen.be/departement-mobiliteiten-openbare-werken/pers/kortrijk-leuven-en-antwerpen-geselecteerd-alsonderzoeksteden-voor-project-rond-emissievrije-stedelijke-distributie.