Nieuwe Green Deal Natuurinclusieve Parkeerterreinen

Natuurbuur en Natuurpro hebben samen met Departement Omgeving de Green Deal Natuurinclusieve Parkeerterreinen opgezet. Het doel ervan is om zoveel mogelijk bestaande en toekomstige parkeerterreinen, verspreid over heel Vlaanderen, natuurinclusief te maken. Zowel kleine als grote en publieke terinnen en zelfs privéterreinen komen in aanmerking.

Nog te vaak bestaan parkeerterreinen alleen uit stenen en beton. Dat heeft een negatief effect op het klimaat. De bodem wordt erdoor afgesloten wat het risico op overstromingen vergroot. Ook dragen ze bij aan het hitte-eilandeffect in steden en vormen ze een onnatuurlijke barrière in het leefmilieu van wilde bestuivers en andere fauna.

Lees meer over de deal en schrijf in!