Onze waterwegen worden groen

De Green Deal Binnenvaart is klaar om een nieuw, groen tijdperk in te luiden voor de Vlaamse logistiek. De deal telt 15 doelstellingen en één ambitieus doel: een emissieloze binnenvaart tegen 2050. 85 partijen schaarden zich al achter de deal.

www.vlaamsewaterweg.be