Veilig naar school

Schoolstraten, Octopuspalen, veilige fietsroutes naar school, gezonde lucht voor kinderen, … Ouders, scholen en lokale besturen gaan steeds vaker op zoek naar manieren om de schoolomgeving veiliger te maken. Daarom toont de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) je op haar website www.veilignaarschool.be wat een veilige schoolomgeving typeert, enkele goede voorbeelden, organisaties die je kunnen helpen en welke subsidies er mogelijk zijn.