Vervoerregio’s stellen regionale mobiliteitsplannen definitief vast

De vervoerregio’s Aalst, Waasland, Oostende, Midwest en Westhoek hebben in januari hun regionale mobiliteitsplannen (RMP) definitief vastgesteld. Die plannen zetten de mobiliteitsstrategie voor de komende decennia uit in de vervoerregio’s en passen binnen Hoppin, de Vlaamse visie op mobiliteit. Eind vorig jaar stelden ook al zes andere vervoerregio’s hun RMP vast. In de overige vier vervoerregio’s worden de vaststellingen dit voorjaar verwacht. Zowel Vlaamse, regionale als lokale actoren zullen een cruciale rol spelen in de uitwerking van de concrete acties uit de regionale mobiliteitsplannen.

vlaanderen.be/basisbereikbaarheid/vervoerregios