Vlaamse overheid en organisaties bundelen krachten in Green Deal Klimaatbestendige Omgeving

Hitte, droogte, overstromingen... Ook in Vlaanderen hangen de gevolgen van klimaatverandering en biodiversiteitsverlies samen met onze ruimtelijke ontwikkeling. De Green Deal Klimaatbestendige omgeving zorgt ervoor dat de hele sector betrokken bij de ruimtelijke ontwikkeling de handen in elkaar slaat om Vlaanderen te wapenen tegen klimaatverandering. De Vlaamse overheid, lokale overheden, de private sector, het middenveld en kennisinstellingen delen goede duurzame praktijkvoorbeelden en laten ze naar het beleid doorstromen. 

https://omgeving.vlaanderen.be/nl/green-deal-klimaatbestendige-omgeving-017