Vlaamse steden en gemeenten investeren steeds meer in de fiets

Steden en gemeenten investeerden in 2022 drie keer meer in fietsbeleid dan vijf jaar geleden. Het geld gaat vooral naar de aanleg van fietsinfrastructuur, fietsnetwerken, aanpassingen aan kruispunten en het monitoren van het fietsgebruik en -gedrag. Dat blijkt uit een bevraging van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en Fietsberaad Vlaanderen.

Meer info op fietsberaad.be/nieuws/vlaamse-steden-engemeenten-investeren-steeds-meer-in-de-fiets.