Voortgangsrapport Verkeersveiligheidsplan Vlaanderen 2021-2025

Er is een nieuw semestrieel voortgangsrapport bij het Verkeersveiligheidsplan Vlaanderen 2021-2025. Dat vijfjaarlijks actieplan geeft richting aan het Vlaamse verkeersveiligheidsbeleid en heeft als doel het aantal verkeersslachtoffers te doen dalen. Het vierde voorgangsrapport is zowel een terug- als een vooruitblik op alle inspanningen voor meer verkeersveiligheid. Een nieuwigheid eruit is dat de cijfers tot op het niveau van de ververvoerregio’s gaan.   

Meer op https://www.vlaanderen.be/verkeersveiligheidsplan-vlaanderen-2021-2025.