Wat zijn de oorzaken van ernstige fietsongevallen?

Uit een analyse van pv’s van verkeersongevallen blijkt dat het niet correct verlenen van voorrang in één op de drie ernstige fietsongevallen een rol speelt. Ongeveer twee derde van de ongevallen met doden en zwaargewonden ontstaat dan weer door menselijke fouten. Daarbij gaan automobilisten en fietsers ongeveer even vaak in de fout. Het zijn enkele van de resultaten van een nieuwe studie van Vias institute in opdracht van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (DMOW) rond verschillende soorten fietsongevallen. Neem een kijkje in de resultaten, inzichten en aanbevelingen.

vlaanderen.be/mobiliteit-en-openbare-werken