Regio Ieper: circulatieplan zwaar vervoer ontlast woonkernen

Uit mobiliteitsbrief 100 - Intergemeentelijke samenwerking

De ruime regio rond Ieper kampt met overlast door zwaar vervoer. "Een oplossing ligt niet voor de hand, maar met een goede samenwerking tussen de gemeenten zou het ons moeten lukken," zegt Evert De Pauw van de Provincie West-Vlaanderen.

MOB10030F01.jpgEvert de Pauw, Provincie West-Vlaanderen: "De provincie en de Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid zijn de geknipte partners om bovenlokale problemen als zwaar vervoer mee aan te pakken."

In de driehoek Ieper - Roeselare - Diksmuide liggen veel bedrijven verspreid. Daardoor kampen de gemeenten binnen die driehoek met zwaar vervoer door hun dorpskernen. Verschillende gemeenten begonnen daarom na te denken over een tonnageverbod. "Op dat moment heeft de provincie zich over het probleem gebogen", zegt Evert de Pauw. "Dat op uitdrukkelijke vraag van een aantal gemeenten. Wij hebben een studiebureau ingeschakeld om het probleem grondig te onderzoeken. Er zijn onder andere tellingen uitgevoerd en de bedrijven werden ook geënquêteerd."

Nieuwe routes

Na het onderzoek werd het gebied opgedeeld in verschillende zones. De routes voor zwaar vervoer naar die zones zijn vastgelegd buiten de woonkernen. Opmerkelijk daarbij is dat sommige routes afwijken van de secundaire wegen. Die doorkruisen immers de woonkernen. Evert De Pauw: "Het vrachtverkeer voor specifieke bedrijven wordt in een aantal gevallen afgeleid naar lokale, landelijke wegen die de woonkernen vermijden. Hoewel hier en daar misschien een aanpassing nodig is, is het niet de bedoeling om van die wegen alternatieven te maken voor de secundaire wegen. Daar hebben de gemeentelijke wegbeheerders de financiën niet voor en het gaat tenslotte enkel over bestemmingsverkeer."

Netwerk

Evert de Pauw: "Verkeersplanologisch is deze oplossing natuurlijk niet ideaal, maar het is wel een pragmatische oplossing voor een historisch gegroeide situatie. Eerder onderzoek had al uitgewezen dat een nieuwe regionale verbindingsweg of een omleidingsweg slechts zeer beperkt soelaas zou bieden. Alleen door een gemeentegrensoverschrijdend verkeerscirculatieplan, waarbij ook die landelijke wegen ingeschakeld worden, kunnen de lasten voor alle dorpskernen in het gebied verminderen. De gemeenten zien in dat eenzijdige maatregelen hier geen hout snijden en dat de inbreng van bovenlokale partners zoals de provincie, de Afdeling Beleid Mobiliteit én het Agentschap Wegen en Verkeer hier onontbeerlijk is."

Voor heel wat bedrijven in de driehoek Ieper - Roeselare - Diksmuide is vrachtverkeer via lokale, landelijke wegen onvermijdelijk: zie plan: Plan Driehoek Ieper-Roeslare-Diksmuide Transportbewegingen van bedrijven