Gent: infomarkt als persoonlijk inspraakkanaal

Uit mobiliteitsbrief 101 - Burgerparticipatie

Verschillende steden en gemeenten organiseren tegenwoordig infomarkten bij grotere mobiliteitsprojecten. Gent deed dat al drie keer. "Deze formule is een echte aanrader", zegt Ann Manhaeve.

MOB10150F01.jpg(Foto: Gent)
Ann Manhaeve, wijkregisseur Gent Zuid:
"Een infomarkt organiseren is zeer tijdsintensief, maar de mensen zijn echt betrokken en voelen dat wij belang hechten aan hun mening."

Een infomarkt kan beschouwd worden als het actievere broertje van een inspraakvergadering. Op een infomarkt wordt een algemene presentatie gecombineerd met de uitdieping van belangrijke thema’s in aparte stands. In Gent werden dit type vergadering onder meer al georganiseerd voor de herinrichting van de verkeerscirculatie rond het Sint-Pietersplein, de tramverlenging in Zwijnaarde en de verkeerscirculatie rond de Rijsenbergbuurt.

Ann Manhaeve: "De infomarkt werd steeds tijdens het beslissingsproces gepland, om nadien eventueel nog aanpassingen te kunnen uitvoeren. De opmerkingen van bewoners hebben bijvoorbeeld een deel van de nieuwe verkeerscirculatie rond het Sint-Pietersplein mee bepaald. In bepaalde straten werd na gesprekken met bewoners de rijrichting aangepast om de verkeersdruk te verminderen. Ook de privégarages en de bewonersparking onder het Sint-Pietersplein werden makkelijker bereikbaar gemaakt. "

Voordelen van een infomarkt

MOB10150F02.jpg(Foto: Gent)
Op een infomarkt geven ambtenaren bijkomende uitleg over verschillende thema’s aan kleine infostands.

  • Mensen komen wanneer het hen past.
  • Ze kunnen individueel vragen stellen, zonder schroom of anderen te hinderen met irrelevante opmerkingen.
  • De plannen kunnen persoonlijk worden toegelicht. Daardoor begrijpen bewoners beter welke factoren meespelen in het beslissingsproces. Zo vergroot het draagvlak voor de beslissingen.
  • Ambtenaren kunnen gelijktijdig over verschillende thema’s toelichting geven.
  • Het debat wordt niet gestuurd door enkele dominante persoonlijkheden, die vaak anderen beïnvloeden of imponeren.