Staden: burgers debatteren in hun eigen woonkamer

Uit mobiliteitsbrief 101 - Burgerparticipatie

"Wij blijven werken aan beter overleg met onze burgers", zegt Josiane Lowie, burgemeester van Staden. Dat die uitspraak niet overdreven is, blijkt uit de ‘ronde tafels’ die bij de mensen thuis georganiseerd worden.

MOB10130F01.jpg(Foto: Staden)
Josiane Lowie, burgermeester Staden:
"Door gesprekken op kleinere schaal te organiseren, komt iedereen beter aan bod."

Hoe gaat zo’n ‘ronde tafel’ in zijn werk?

"Tijdens de ronde tafels praten mensen thuis over beleidsplannen. Er zijn er al geweest over het sociaal beleid en het cultuurbeleidsplan, en nu is ons mobiliteitsbeleid aan de beurt. Het principe is eigenlijk heel simpel. De gastheren en gastvrouwen – allemaal vrijwilligers – nodigen mensen bij hen thuis uit. Ze beslissen zelf wie ze vragen en brengen een debat op gang. Van elke ronde tafel verwachten wij een klein verslag. Op zo’n ronde tafel is nooit een politicus of een ambtenaar aanwezig. De gastheren en -vrouwen worden wel vooraf gebrieft. Concreet zijn ze nu gebrieft over ‘wat een mobiliteitsplan is, de sneltoets, de punten die uitgewerkt worden, .... Ze krijgen ook richtvragen die kunnen gebruikt worden om het gesprek op gang te brengen. Voor mobiliteit worden er vier van de zeven thema’s uit de sneltoets besproken in de ronde tafels."

Hoe worden de gastvrouwen en -heren geselecteerd?

"Wij hebben met onze stuurgroep ‘informatie en inspraak’ en met het college lijsten gemaakt van vrijwilligers die dit zouden kunnen en willen doen. Al die mensen werden uitgenodigd op een vergadering. Er is bij elk nieuw beleidsthema ook een open oproep in het gemeentelijk informatieblad. Iedereen die gastheer of gastvrouw wil zijn, mag dat doen. Wij sluiten niemand uit."

Is de opkomst groot?

"Wij hebben toch telkens tien ronde tafels waarbij we ongeveer 75 tot 100 mensen in een diepgaand overleg bereiken. Eigenlijk dromen wij van 20 ronde tafels verspreid over de gemeente, maar dat lukt ons nog niet."

Wat zijn de voordelen van dit soort vergadering?

"De mensen die dag in dag uit met het domein geconfronteerd worden, komen aan het woord. Mensen leren ook dat hun mening er toe doet. Daarom zorgen wij ook voor een dubbele feedback. Enerzijds krijgen zij informatie over alles wat werd ingebracht door de verschillende ronde tafels en later krijgen ze informatie over alles wat werd meegenomen in het uiteindelijke plan. Die feedback is absoluut noodzakelijk."

Zijn er ook nadelen?

"Je bereikt wellicht minder mensen dan je zou bereiken met een grote informatievergadering over pakweg ‘het parkeerbeleid’. Maar op een grote vergadering bestaat het gevaar dat vooral degenen die altijd roepen voor méér parkeerplaatsen worden gehoord. In de ronde tafels krijg je volgens mij meer serene en evenwichtige gesprekken."

Gebruiken jullie hier subsidies voor?

MOB10130F02.jpg(Foto: Staden)
In de ‘ronde tafels’ is er ruimte voor serene en evenwichtige gesprekken.

"Neen. De gastheren en gastvrouwen krijgen wel een hapje en een drankje op een algemene vergadering. Mensen kunnen ook gratis vergaderen in een gemeentelijk lokaal, als het thuis moeilijker ligt."