Overpelt: "Voortdurend overleg met Toegankelijkheidsbureau"

Uit mobiliteitsbrief 102 - Toegankelijk openbaar domein

Overpelt besteedt veel aandacht aan de toegankelijkheid van openbare gebouwen en handelszaken. Ook bij de herinrichting van straten en pleinen wordt systematisch rekening gehouden met minder mobiele weggebruikers.

MOB10210F01.jpgMarleen Kuppens, schepen van o.a. Gehandicapten en Ouderenzorg Overpelt: "We zijn een echte zorggemeente en investeren fors in toegankelijkheid."  

"Overpelt is een echte zorggemeente", zegt Marleen Kuppens. "Hier zijn tal van medisch-sociale voorzieningen zoals een revalidatiecentrum, een dienstencentrum voor mentaal gehandicapten, een rustoord, serviceflats. Wij vinden het belangrijk dat iedereen met beperkingen kan deelnemen aan het maatschappelijke leven. Een vlotte toegankelijkheid is trouwens interessant voor een veel bredere groep. Denk maar aan ouders met kinderwagens, senioren, mensen die minder goed te been zijn,… Daarom investeren wij fors in toegankelijkheid."

Test met een rolstoel

In Overpelt staat toegankelijkheid al jaren bovenaan op de agenda. Zo sloot de gemeente een convenant af met het Toegankelijkheidsbureau. Dat adviesbureau licht nu alle nieuwe plannen van gebouwen en herinrichtingen vooraf door. Marleen Kuppens: "De komende jaren is een aanzienlijke som begroot om de toegankelijkheid van het publiek domein in Overpelt te verbeteren. Ter voorbereiding werd de gemeentelijke gehandicaptenadviesraad gevraagd hun eisen op te sommen en we probeerden zelf ook bepaalde trajecten uit in een rolstoel. Er werd een werkgroep opgericht met beleidsmensen en ambtenaren vanuit Welzijn, Openbare Werken en Mobiliteit. Het Toegankelijkheidsbureau stelde op vraag van deze werkgroep een knelpuntenrapport op dat na overleg omgezet kon worden in een concreet plan van aanpak. Een aantal knelpunten zullen snel en relatief goedkoop aangepast kunnen worden. Voor andere werkt een studiebureau een ontwerp uit. We hebben bijvoorbeeld beslist dat de Oude Markt volledig heringericht zal worden met het oog op een betere toegankelijkheid. De uitvoering is hopelijk nog voor 2009."

Foto van een breed voetpad  met reclamebord en fiets tegen gevel. Reclamebord en fiets zijn doorkruist en op de stoep is een ruimte voor fietsers aangegeven met rode stippellijn.(Foto: Enter vzw)
Een knelpuntenrapport werd na enkele overlegronden tussen de werkgroep en het Toegankelijkheidsbureau omgezet in een concreet plan van aanpak.