Sint-Niklaas: "Goed plannen, minder kosten"

Uit mobiliteitsbrief 102 - Toegankelijk openbaar domein

Tussen 2003 en 2005 kreeg het centrum van Sint-Niklaas een grondige facelift. "Als je al in de ontwerpfase rekening houdt met de toegankelijkheid, is de meerkost miniem", zegt Christel Geerts.

Foto van Christel Geerts(Foto: Sint-Niklaas)
Christel Geerts, Schepen voor Welzijn Sint-Niklaas: "Wij controleren regelmatig of handelszaken en horeca de doorgangsruimte op de stoep respecteren."

"Elk lokaal bestuur zou bezig moeten zijn met toegankelijkheid", zegt Christel Geerts. "Comfortabele pleinen, stoepen en haltes komen bijna iedereen ten goede." Sint-Niklaas greep de herinrichting van het centrum aan om het zo toegankelijk mogelijk te maken. Christel: "Uiteraard is het makkelijker om rekening te houden met toegankelijkheid bij een volledige herinrichting. Als je dan van in de planfase advies inwint rond toegankelijkheid, valt de meerkost heel goed mee. Bij bestaande pleinen en straten ligt dat soms anders. Als je aanpassingen moet doen binnen een beperkte ruimte kan dat voor wrijvingen zorgen. Offer je bijvoorbeeld parkeerplaatsen op voor een bredere stoep? Als bestuur moet je dan keuzes durven maken, ook tegen de publieke opinie in. In Sint-Niklaas kiezen wij resoluut voor de zachte weggebruikers."

Geen reclameborden op de stoep

"Soms gaat het ook om kleine dingen. Een handelszaak die steevast een reclamebord in het midden van de stoep deponeert, kan de toegankelijkheid bijvoorbeeld aanzienlijk belemmeren. Wij zien er nauw op toe dat de doorgangsbreedte van 1,5 m zo veel mogelijk vrij blijft. Bij de organisatie van grote evenementen houdt de ambtenaar voor publieke veiligheid ook in het oog of de toegankelijkheidsafspraken gerespecteerd werden. Tijdens het evenement zijn er regelmatig controles."

Foto van voeten  op noppentegels aan een zeprabad.

Sint-Niklaas pakt toegankelijkheid systematisch aan

  • De stad sloot een raamcontract af met het Adviesbureau Toegankelijkheid Omgeving (ATO).
  • Een ‘toegankelijkheidscel’, waarin ambtenaren van de sociale dienst, technische diensten en openbare werken zitten, bekijkt alle dossiers van openbare werken en beslist wanneer advies van ATO gewenst is.
  • De ‘Adviesraad voor personen met een handicap’ is een lokale overkoepelende organisatie voor personen met een beperking. De adviesraad bundelt klachten en suggesties en heeft nauw contact met de toegankelijkheidscel.

(Foto: Jerry De Brie)
Op en rond de Grote Markt van Sint-Niklaas ligt een uitgebreid netwerk van geleidelijnen.