Brochure - Wegverlichting zonder lichthinder

Uit mobiliteitsbrief 103 - Verlichting

MOB10330F01.jpg

De brochure ‘Wegverlichting zonder lichthinder’ van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) van de Vlaamse overheid bundelt een hele reeks aanbevelingen rond lichthinder bij wegverlichting. De brochure geeft onder meer aan waarop lokale overheden kunnen letten bij de aankoop en inplanting van armaturen om lichthinder te vermijden.

U kunt de brochure