Computersimulatie: toeritdosering levert tijdswinst op in Mortsel

Uit mobiliteitsbrief 105 - Doorstroming

Mortsel kampt al jaren met doorstromingsproblemen op de Antwerpsestraat. De chaos is regelmatig zo groot dat ook de bussen en trams op de vrije busbaan er hinder van ondervinden. Een nieuw proefproject met toeritdosering belooft verbetering. 

MOB10530F01.jpg(Foto: Mortsel)
Guy Van Aken, mobiliteitsambtenaar Mortsel: “Volgens de simulaties levert het systeem winst op voor het openbaar vervoer en de auto’s.”

Guy Van Aken: “Tijdens de spits rijden er 70 bussen en trams per uur op de vrije tram- en busbaan langs de Antwerpsestraat. Tel daar ook nog autofiles bij en er komt al gauw chaos. Al jaren denken we na over de beste oplossing om dit probleem aan te pakken. Het nieuwe proefproject in samenwerking met De Lijn, het Vlaamse Gewest, het Verkeerscentrum en een studiebureau levert alvast veelbelovende computersimulaties op. Het project werkt met toeritdosering in het buitengebied. Het fantastische is dat volgens de simulaties zowel het openbaar vervoer als het autoverkeer tijd wint. Er moeten eerst nog verdere onderzoeken gebeuren, maar de kans is groot dat dit de oplossing wordt voor ons mobiliteitsprobleem op de Antwerpsestraat.”

Hoe werkt het?

MOB10530F02.jpg(Foto: Mortsel)
Vandaag wordt het openbaar vervoer op de vrije bus- en trambaan in de Antwerpsestraat in Mortsel regelmatig opgehouden door stilstaande auto’s.

  • In de buurt van de twee drukke kruispunten worden detectielussen ingewerkt. Die zijn verbonden met de verkeerslichten in het buitengebied.
  • Worden er gedurende een bepaalde tijd stilstaande voertuigen gedetecteerd (lichte filevorming), dan wordt de roodtijd in het buitengebied verlengd.
  • Door het autoverkeer in het buitengebied langer op te houden, wordt het verkeer naar het centrum beter gedoseerd, waardoor een verkeersknoop in het centrum vermeden wordt. Omdat het autoverkeer in het centrum niet meer opstropt en bijgevolg de kruispunten niet meer blokkeert, vormt dwarsend verkeer geen hindernis meer op de vrije busen trambaan. Bussen en trams worden dus niet meer opgehouden.
  • Onderzoek toont aan dat de files die ontstaan aan de verkeerslichten in het buitengebied minder lang zijn dan de files die vandaag op de Antwerpsestraat staan. Dat komt omdat de dosering naar het centrum beter geregeld wordt en de doorstroming dus ook vlotter verloopt.