Interview met Patrick Moenaert: "Brugse binnenstad herademde dankzij nieuw mobiliteitsplan"

Uit mobiliteitsbrief 105 - Doorstroming

Op 15 jaar tijd is de binnenstad van Brugge omgevormd van een nakend verkeersinfarct tot een leefbaar centrum dat toch goed bereikbaar blijft. “De bus en de fiets hebben onze binnenstad gered”, zegt burgemeester Patrick Moenaert.

MOB10510F01.jpg(foto: Brugge) 
Patrick Moenaert, burgemeester Brugge: “Destijds waren veel mensen sceptisch, maar nu blijkt dat het plan werkt, krijgen we veel lof.”

Om het centrum opnieuw leefbaar te maken, promoot het stadsbestuur van Brugge al jaren het openbaar vervoer en de fiets en ontmoedigt ze het verkeer naar de binnenstad. Mijlpalen waren de invoering van de verkeerslussen in 1992 en de implementatie van het mobiliteitsplan dat in 2001 door de gemeenteraad werd goedgekeurd.

Hoe hebben jullie fiets en bus gestimuleerd?

MOB10510F03.jpg(foto: Peter Van Hoof)
Op de ring rond Brugge en op de invalswegen naar de binnenstad werden busbanen en uitstulpende haltes aangelegd om een vlotte doorstroming van het openbaar vervoer te garanderen.

“Eerst hebben we in samenspraak met De Lijn extra buslijnen uitgetekend naar nieuwe woonwijken en bedrijventerreinen. Er kwam ook een reeks busbanen op de ring en de belangrijkste invalswegen. Heel wat haltes zijn omgevormd tot uitstulpende haltes, om een vlotte doorstroming voor de bussen te verzekeren. We hebben ook gesleuteld aan de tarieven. Zo voerden we in 2004 het 1 euro-tarief in voor groot Brugge. Bij elk evenement wordt het openbaar vervoer gepromoot, ook bijvoorbeeld tijdens de eindejaarsshopping. In het weekend zijn de bussen gratis. De totaalaanpak lijkt te werken: in 1991 telden we op de Brugse bussen 1,6 miljoen reizigers, nu meer dan 10 miljoen per jaar.
Voor fietsers leggen we nu de laatste hand aan een veilig fietsnetwerk tussen de randgemeenten en het centrum. En ook dat werpt vruchten af: tijdens de ochtendspits bestaat 2/3 van het instromende verkeer nu uit fietsers en slechts 1/3 uit auto’s. Ergens is dat ook logisch. De Brugse agglomeratie telt 250.000 inwoners. Die wonen allemaal op fietsafstand van de binnenstad, waar bedrijven, scholen en winkelcentra gecentraliseerd zijn.”

Met welke maatregelen wordt het autoverkeer ontmoedigd?

MOB10510F04.jpg(foto: Peter Van Hoof)
Het autoverkeer kan niet meer dwars door de binnenstad rijden, maar wordt via een lussysteem opnieuw naar de ring geleid. Het centrum is dus bereikbaar, maar doorgaand verkeer wordt ontmoedigd.

“In de binnenstad creëerden we autolussen in het kader van het verkeerscirculatieplan. Daardoor kunnen de auto’s niet meer dwars door het centrum van de ene kant naar de andere kant van de stad rijden. In 2004 pakten we ook grondig het parkeren aan: we maakten heel de binnenstad blauwe zone, maar gaven bewoners een gratis bewonerskaart. Langparkeren in de binnenstad werd afgebouwd en de randparkings extra gepromoot. De bezetting van deze gratis randparkings groeit trouwens nog altijd. In de parking aan het station parkeer je een hele dag tegen maar 2,50 euro en je rijdt op vertoon van je ticket bovendien met een bus van de Lijn gratis heen en terug naar het stadscentrum. Dat kost ons wel wat geld, maar het houdt ook veel auto’s uit het centrum. In 2008 werd het parkeerbeleid nog verfijnd.”

Hoe werden de aanpassingen gecommuniceerd?

“Onder meer via een kwalitatieve brochure in alle Brugse brievenbussen. We verspreidden ook bewonersbrieven en het mobiliteitsplan kreeg ruime aandacht in ons gemeentelijk infoblad, de lokale en nationale pers en op de stedelijke website. Voor de toeristen maakten we een vijftalige folder. In 2007 werd ons Mobiliteitsplan geëvalueerd, onder meer via inspraak- en informatierondes bij de bevolking. Bij de evaluatie bleek dat er 20% minder auto’s in de binnenstad reden, 5% meer fietsers en 15% meer openbaarvervoergebruikers dan vóór 2001. In 2008 werden, aan de hand van tellingen, verfijningen ingevoerd om de filosofie van het plan ‘Brugge ademt’ nog kracht bij te zetten. Opnieuw werden de aanpassingen - het nieuwe mobiliteitsplan dus - uitgebreid gecommuniceerd via een brochure, website en de pers.”


MOB10510F02.jpg(foto: Peter Van Hoof)
Aan het station is er een publieke parking voor 1600 wagens. Voor 24 uur betaalt de klant slechts 2,50 euro, inclusief een gratis busrit naar het stadscentrum.