Nieuwe lijn en twee busbanen verbeteren mobiliteit in Dendermonde

Uit mobiliteitsbrief 105 - Doorstroming

Dendermonde kreeg een nieuwe snellijn naar Sint-Niklaas en Aalst. “Om de stiptheid van de nieuwe lijn te garanderen, verbeteren we binnenkort de doorstroming rond het station”, aldus mobiliteitsambtenaar Karel Brits.

MOB10520F01.jpg(Foto: Jerry De Brie)
Het Vlaamse Gewest begint nog dit voorjaar aan de realisatie van een bijzonder overrijdbare bedding op de Noordlaan. Die zal ervoor zorgen dat bussen op verschillende lijnen stipter kunnen rijden. 

Eind vorig jaar voerde De Lijn in het kader van netmanagement een nieuwe snellijn in tussen Aalst en Sint-Niklaas via Dendermonde. In ruil daarvoor zorgt de stad Dendermonde voor de aanleg van een busbaan in de Stationsstraat en voor promotie van de busverbindingen. Ook de Vlaamse overheid financiert via het doorstromingsprogramma een busbaan op de Noordlaan. Dit alles werd gerealiseerd via een module 7, 8 en 9 van het mobiliteitsconvenant. De kosten worden verdeeld over de drie partners.

Karel Brits, mobiliteitsambtenaar Dendermonde: “We waren al lang vragende partij voor een rechtstreekse snellijn naar Sint-Niklaas. In ruil werd ons gevraagd om na te denken over doorstromingsmaatregelen in de stad en om mee te werken aan de communicatie rond de nieuwe snellijn. Dat vonden wij geen enkel probleem: voor wat, hoort wat. We hebben de snellijn gepromoot met een folder en met een banner op de site van Dendermonde.”  

Verdeling van de kosten

MOB10520F02.jpg(Foto: Jerry De Brie)
In het midden van de Stationsstraat legt de stad, geheel volgens het STOP-principe, binnenkort een busbaan aan. De haakse parkeerstrook wordt daarvoor omgevormd tot een langsparkeerstrook. Daardoor worden 15 parkeerplaatsen opgeofferd. 

  • Aanleg busbaan Stationsstraat: Dendermonde (gemeenteweg - in het verlengde van de module 8 op de Noordlaan).
  • Aanleg busbaan Noordlaan: de Vlaamse overheid (gewestweg - module 8).
  • Druk informatiebrochures nieuwe snellijn: De Lijn (module 7).
  • Verspreiding informatiebrochures nieuwe snellijn: Dendermonde (module 7).
  • Nieuwe snellijn Aalst - Sint-Niklaas - Dendermonde: De Lijn (module 9).
  • Mobiliteitsconvenant
    Sinds 2007 is de module 9 van het mobiliteitsconvenant automatisch gelinkt aan de modules 7 en 8. Dat betekent dat bij de verhoging van het bus- en tramaanbod de convenantspartners zich ook moeten engageren om doorstromingsmaatregelen te nemen en informatie over het nieuwe openbaarvervoeraanbod te verspreiden. Dat was ook het geval in Dendermonde.