10 tips voor duurzaam vlootbeheer

Uit mobiliteitsbrief 111 - Duurzaam vlootbeheer

Veel regionale en lokale besturen streven ernaar om een milieuvriendelijk wagenpark samen te stellen. Toch kunnen openbare besturen meer doen dan dat. Tien eenvoudige tips.

1. Vervang oude wagens

Vernieuw uw wagenvloot door meer milieuvriendelijke en energiezuinige wagens aan te schaffen. Begin met de inventaris van het huidige wagenpark en deel die op in verschillende categorieën, naargelang hun uitstoot en verbruik. Gebruik hiervoor de MTVapplicatie op www.ecoscore.be  . Door de meest vervuilende wagens eerst te vervangen, kan al snel winst geboekt worden op vlak van verbruik en uitstoot.

2. Denk ook aan de grote jongens

Een aanzienlijk deel van de wagenvloot bij gemeentebesturen bestaat uit vracht- en bestelwagens. Net deze voertuigen zijn verantwoordelijk voor behoorlijk wat emissies. Bij de aankoop van vrachtwagens kiest u dan ook best voor een model dat beantwoordt aan de EURO V-norm. Het verschil met een EURO I-vrachtwagen is enorm: de jaarlijkse uitstoot van fijn stof daalt van 108 kg naar 6 kg en de uitstoot van NOx van 2400 kg naar 600 kg. Een te dure investering? Vergeet niet dat het verbruik van nieuwere modellen pakken lager ligt, wat rechtstreeks voelbaar is in de portemonnee.

3. Gebruik milieuvriendelijke gunningscriteria bij aankoop nieuwe voertuigen

Veel overheden gebruiken voornamelijk technische criteria bij de aankoop van nieuwe voertuigen. Om een duurzaam mobiliteitsbeleid te voeren zijn milieuvriendelijke gunningscriteria onontbeerlijk. Gebruik de ecoscore (www.ecoscore.be ) als bijkomend gunningscriterium om zo tot een duurzaam wagenpark te komen. De ecoscore is een getal tussen 0 en 100 dat een indicatie geeft van de globale milieuvriendelijkheid van een voertuig. Hiervoor worden verschillende schadeeffecten mee in rekening gebracht: broeikaseffect, luchtkwaliteit (gezondheidseffecten & effecten op ecosystemen) en geluidshinder. Hoe hoger het getal, hoe beter.

4. Leer uw chauffeurs zuinig rijden

Milieuvriendelijke wagens invoeren is een eerste stap, maar de grootste bezuiniging op vlak van verbruik komt van de chauffeurs zelf. Door hun rijgedrag aan te passen kunnen chauffeurs tot een kwart minder brandstof verbruiken. Verschillende stadsbesturen en overheidsdiensten organiseren daarom cursussen eco-driving. De website www.ecodriving.be  geeft specifieke informatie en tips over eco-driving voor vrachtwagenbestuurders. Voor een overzicht van de verschillende opleidingsverstrekkers over eco-driving kunt u terecht op www.mobimix.be .

5. Investeer in nieuwe technologieën

Openbare besturen zijn ideaal geplaatst om een voorbeeldfunctie in te nemen op vlak van nieuwe autotechnologie. Door te investeren in wagens op elektriciteit of aardgas (CNG) kunnen ze een voortrekkersrol spelen in de opmars van deze alternatieve aandrijfvormen.

6. Kies voor wagens op maat van de stad

MOB11120F01.JPG(Foto: Lier)
Lier kocht een elektrische mini-vuilkar aan om in te zetten in het centrumgebied.

Vlootbeheerders van steden hebben het nadeel dat hun wagens hoofdzakelijk stadsverkeer ondergaan met veel afremmen en optrekken tot gevolg. Dat jaagt het verbruik de hoogte in. Gelukkig bestaan er ook wagens die net bij stadsverkeer tot hun recht komen en er zelfs minder verbruiken zoals hybride en elektrische wagens. Soms kunnen ook dienstfietsen zeer geschikt zijn. Lier kocht een elektrische mini-vuilkar aan om in te zetten in het centrumgebied.

7. Onderhoud uw wagenpark

Een slecht onderhouden wagen met vuile filters en foutieve bandenspanning verbruikt tot 10 % meer dan een goed onderhouden wagen. Daarom is het van groot belang dat het wagenpark op regelmatige basis een grondige beurt krijgt. Via het project Ecospanning kun je de energiesnoeiers banden laten pompen op het gemeentelijke parkeerterrein. Meer info op www.ecospanning.be .

8. Geef zelf het goede voorbeeld

Geef zelf het goede voorbeeld door voor een zuinige wagen te kiezen, of waarom niet: een hybride wagen. Door regelmatig de fiets of het openbaar vervoer te gebruiken voor werkverplaatsingen, toont u dat er goede alternatieve bestaan voor de wagen.

9. Kies voor alternatieve brandstoffen

Rust een deel van uw wagenpark uit met alternatieve brandstoffen. Een zeer goedkoop en milieuvriendelijk alternatief zijn wagens op LPG of aardgas. Voor deze laatste kan u zelf een vulinstallatie aanschaffen, een investering die bij een middelgroot wagenpark snel is terugverdiend.

10. Deel uw dienstwagens met uw inwoners

Als de wagens uit uw vloot maar weinig gebruikt worden, is het soms economisch en ecologisch voordeliger om wagens te delen met anderen. Dit lijkt praktisch moeilijk haalbaar, maar initiatieven zoals cambio bewijzen dat het kan.

Een uitgebreid dossier met tips en links voor duurzaam vlootbeheer vindt u op www.mobimix.be 

Deze tekst kwam tot stand m.m.v. Wouter Florizoone, coördinator van Mobimix.be.