Oostende: dubbele winst door auto's te delen met inwoners

Uit mobiliteitsbrief 111 - Duurzaam vlootbeheer

Sinds april 2009 deelt de stadsdienst van Oostende twee dienstwagens met haar inwoners via een autodeelproject van cambio. "Het project loopt zeer vlot", zegt Tom Germonpré, schepen van energiebesparing in Oostende.

MOB11150F01.jpg(Foto: Oostende)
Tom Germonpré, schepen van Energiebesparing Oostende. "We kunnen onze stadswagens nu veel efficiënter inzetten."

Tom Germonpré: "Begin 2009 wilden we van start gaan met autodelen in onze stad. Het waren de mensen van cambio die voorstelden om met het stadspersoneel ook gebruik te maken van de autodeelwagens. Omdat we in Oostende dan te veel dienstwagens hadden, leek het ons best om twee van onze dienstwagens ter beschikking te stellen van de inwoners. Zo boeken we dubbele winst: we sparen de leasingkosten van twee nieuwe wagens uit én we zetten de twee betrokken voertuigen van onze stadsdienst efficiënter in."

"Om het project bekend te maken in onze stad organiseerden we twee infoavonden op het stadhuis, met een totale opkomst van ongeveer 350 mensen. Momenteel hebben we 75 cambio-leden, niet slecht voor een stad waar een groot aantal senioren wonen die toch eerder terughoudend zijn in dergelijke zaken. Binnenkort plannen we in samenwerking met De Lijn nog een communicatiecampagne. Eens het project echt goed op poten staat, verwachten we dat de mond-aanmondreclame wel zijn werk zal doen."

Reservatie gewenst

MOB11150F02.jpg(Foto: cambio)
In Oostende gebruiken ook burgers de stadwagens, mits reservatie.

Op de vraag of er nooit problemen rijzen met reservaties, is het antwoord resoluut neen. Germonpré: "De meeste cambiogebruikers willen de wagens sowieso na de kantooruren boeken. De meeste stadsdiensten werken met een planning en kunnen dus ruim op voorhand een cambiowagen reserveren. Sommige diensten hebben zelfs vaste dagen. We hebben ook nog een andere wagen, die we niet aanbieden via cambio en die dus alleen door ons stadspersoneel gebruikt wordt. Die wagen gebruiken we vooral voor dringende of onverwachte verplaatsingen. We hebben nog geen problemen ondervonden met deze manier van werken."