Roeselare: "Duurzaamheid is een en-en-verhaal"

Uit mobiliteitsbrief 111 - Duurzaam vlootbeheer

Al drie jaar is Roeselare bezig om haar stadswagenpark milieuvriendelijker te maken. Dankzij een geïntegreerde aanpak en een duidelijke visie op duurzaamheid zijn de resultaten zeer bemoedigend. "In die tijd is de gemiddelde ecoscore van ons wagenpark met 4 punten gestegen", aldus Bert Vanhuyse, duurzaamheidsambtenaar.

MOB11140F01.jpg(Foto: Peter Van Hoof)
Bert Vanhuyse, duurzaamheidsambtenaar Roeselare: "Een duurzaam wagenpark is de som van een heleboel kleine acties, over verschillende beleidsthema’s heen: mobiliteit, aankoopbeleid, vlootbeheer en personeelsbeleid."

"Misschien is het omdat wij een hotspot voor fijn stof hebben dat wij er zoveel belang aan hechten, maar alleen een milieuvriendelijke wagen aankopen volstaat voor ons niet", zegt Bert Vanhuyse met volle overtuiging. "Duurzaam omgaan met het wagenpark moet een en-en-verhaal zijn. Net zoals de meeste thema’s die onder de vlag ‘duurzame ontwikkeling’ vallen, is het gewenste eindresultaat de som van een heleboel kleine acties, over verschillende beleidsthema’s heen, zoals mobiliteit, aankoopbeleid, vlootbeheer en personeelsbeleid. Dat principe proberen wij in Roeselare al toe te passen sinds 2006. Sinds toen evalueren wij bijvoorbeeld jaarlijks het gebruik en verbruik van ons volledig voertuigenpark dat toch meer dan 80 voertuigen telt. We doen dat op basis van de ecoscore. Zo hebben we onder meer al wagens verschoven van dienst, zodat de minst vervuilende meer worden ingezet dan de meest vervuilende. Sommige voertuigen werden vroegtijdig vervangen."

"Voor elke dienstwagen die nieuw wordt aangekocht, nemen wij strikte criteria op in de bestekken. Daarvoor gebruiken we de ecoscore voor gewone voertuigen en de EURO-norm voor zwaar vervoer. We kiezen daarbij steeds voor de kleinst mogelijke motoruitvoeringen en roetfilters op dieselvoertuigen. Enkel zwaar vervoer of wagens waarvan we vooraf weten dat ze langere afstanden afleggen, worden in dieseluitvoering aangekocht." Via onze vertegenwoordiging in de afvalintercommunale MIROM worden er nu ook huisvuilophaalwagens ingezet met EURO V-motor én roetfilter.

Schoolbus

MOB11140F03.jpg(Foto: Peter Van Hoof)
Onlangs kocht Roeselare een milieuvriendelijke schoolbus. De stad diende daarvoor een subsidieaanvraag in voor 30%.

Via bovenstaande procedure kocht Roeselare afgelopen zomer onder meer een milieuvriendelijke schoolbus aan. "Voor de aankoop van de schoolbus dienden we een subsidieaanvraag in via de Samenwerkingsovereenkomst. Die werd ondertussen goedgekeurd. Als ook de rapportering wordt goedgekeurd, krijgen we 30 % subsidie, wat neerkomt op 53.842 euro." Naast de aankoop van milieuvriendelijke voertuigen pakt Roeselare ook de menselijke factor aan. Afgelopen najaar kregen 24 personeelsleden een opleiding ‘ecodriving’. Het stadsbestuur komt als werkgever ook tussen in duurzaam woon-werkverkeer met een fietspremie en het derdebetalersysteem van De Lijn en de NMBS. Voor dienstverplaatsingen zijn er fietsen ter beschikking.

Alternatieve brandstoffen

Ook op het vlak van alternatieve brandstoffen doet Roeselare inspanningen. Bert Vanhuyse: "Wij toetsten de verschillende mogelijkheden voor alternatieve brandstoffen in het verleden al af, maar we ondervinden hier en daar nog problemen. In 2008 kochten we wel al een elektrische scooter en er is ook een aanbesteding lopende voor de aankoop van een elektrisch transportmiddel voor de stedelijke begraafplaats. We onderzoeken ook of in 2010 één of twee hybride bestelwagens aangekocht kunnen worden."

Ecoscore gestegen

MOB11140F02.jpg(Foto: Peter Van Hoof)
Elk jaar screent Roeselare het volledige voertuigenpark op milieuvriendelijkheid.

"Door al deze inspanningen is de gemiddelde ecoscore van het hele wagenpark in twee jaar tijd met 4 punten gestegen. Dit ondanks een sterke uitbreiding van de vloot in het kader van een reorganisatie en het verbeteren van de dienstverlening. De vergroening van ons wagenpark is ook mee te danken aan de aankoopverantwoordelijken binnen ons bestuur, die actief meedenken over mogelijke verbeteringen."