Poorten van 70 naar 50

Uit mobiliteitsbrief 112 - Snelheidsbeleid

In heel Vlaanderen zijn er ‘poorten’ terug te vinden die de overgang van een snelheidslimiet van 70 naar 50 accentueren. Mobiliteitsbrief bezocht er vier en lijstte hun sterke en minder sterke punten op.

Stekene

MOB11220F01.jpg(Foto: Jerry De Brie)
Drieschouwenstraat, Stekene

 • Wat: Asverschuiving en aanleg van een middenberm op de weg voor doorgaand verkeer, met vrijliggende eenrichtingsfietspaden aan beide zijden van de weg en plaatselijk een ventweg ter ontsluiting van de woningen gelegen aan de zuidkant van de weg.
 • Uitvoering: 2001-2002
 • Plaats: Drieschouwenstraat, Stekene
 • Pluspunten: 
  • Goed ingepast in de ruimtelijke structuur: bebouwde structuur ten noorden en ten zuiden van de poort levert een meer ‘gesloten’ gevoel op omwille van de bouwlijn en -volumes aan beide straatkanten. Ter hoogte van de poort primeert een meer ‘open’ gevoel omwille van de grotere percelen, bouwvolumes en meer achteruitliggende bouwlijn.
  • Aandacht voor groen.
 • Minpunten:
  • De afstand tussen de poort en het begin van de bebouwde kom is vrij groot: ruim 800 m.

Zwijnaarde

MOB11220F02.jpg (Foto: Johan Martens)
Adolphe Della Faillelaan, Zwijnaarde

 • Wat: Aanleg van een middengeleider op de weg met oversteekplaats voor voetgangers, en aansluitend uitgestulpte halte voor de bus met achterom geleid fietspad.
 • Uitvoering: 2008
 • Plaats: Adolphe Della Faillelaan, Zwijnaarde
 • Pluspunten:
  • Inspelend op de bestaande ruimtelijke structuur: visueel effect van onderdoorgang van het viaduct van de E17- autosnelweg bij het binnenrijden van de bebouwde kom.
  • Inspelend op de verkeersstructuur: faciliteren van een voorsorteerstrook voor linksafslaand verkeer naar de Joachim Schayckstraat.
  • Het schuilhuisje van De Lijn wordt gebruikt als vertikaal element om het poorteffect te versterken.
 • Minpunten:
  • De impact van de poort op het verkeer dat de bebouwde kom verlaat, is beperkt

Hechtel-Eksel

MOB11220F03.jpg(Foto: BMV Limburg)
Kamperbaan, Hechtel

 • Wat: Deze poort kadert binnen de aanleg van een doortocht (module 3) in Hechtel-Eksel en vormt de overgangszone naar het centrumgebied (bebouwde kom) van Hechtel. De middengeleider vormt een duidelijke poort op schaal van de ruimte.
 • Uitvoering: 2008
 • Plaats: Kamperbaan, Hechtel
 • Pluspunten:
  • Integratie van de poort met een kruispunt, een bushalte en beveiligde fietsoversteekplaats op een functioneel en recreatief knooppunt.
  • Het kruispunt met middengeleider wordt geaccentueerd door een bomenrij. De dimensionering van de centrumpoort als ‘groene’ middengeleider remt het gemotoriseerd verkeer af.
 • Minpunten:
  • De asverschuiving omvat aan weerszijden een halve rijstrook en is aldus te beperkt. De poort heeft het uitzicht van een fietsoversteekplaats, waardoor de beoogde snelheidsvermindering geringer is.

Oostrozebeke

MOB11220F04.jpg(Foto: Johan Martens)
Meulebekesteenweg, Oostrozebeke

 • Wat: Deze poort werd aangelegd in het kader van de realisatie van het provinciaal fietsroutenetwerk van de provincie West-Vlaanderen. Door de asverschuiving werkt de poort hoofdzakelijk snelheidsremmend voor het verkeer richting centrum.
 • Uitvoering: 2008
 • Plaats: Meulebelesteenweg, Oostrozebek
 • Pluspunten: 
  • De poort werkt snelheidsremmend door de asverschuiving en door de visuele vernauwing die wordt gecreëerd door het groen dat in de omgeving van de poort is aangeplant. Er wordt gewerkt met een haag en de aanplant van hoogstammige bomen zijdelings en in de middengeleider van de poort. (Het effect van deze hoogstammen is gezien de recente aanleg nu nog beperkt).
  • De poort wordt geaccentueerd met aangepaste verlichting: de verlichtingspalen zijn minder hoog en er wordt gewerkt met wit licht om de poort extra te accentueren.
  • De poort werd gecombineerd met een oversteekplaats voor fietsers. De poort werd ingepast op de plaats waar de eenrichtingsfietspaden overgaan in één tweerichtingsfietspad. Dit zorgt voor een veilige fietsoversteek.
 • Minpunten:
  • Een asverschuiving is gevoelig voor aanrijdingen, beschadigingen bij mistig weer en ijzelvorming. • Er moet voldoende ruimte zijn om een dergelijke asverschuiving te kunnen aanleggen.
  • Indien er onvoldoende aandacht wordt besteed aan een aangepaste verlichting, kan een dergelijke poort een negatief effect hebben op de verkeersveiligheid.