"2009 was het jaar van de fietspunten"

Uit mobiliteitsbrief 113 - Fiets

De fietspunten bestaan nu drie jaar, en we mogen gerust van een succes spreken. Sven Huysmans, directeur van FIETSenWERK, de overkoepelende organisatie van fietsondernemingen is optimistisch: “Ook de vooruitzichten voor 2010 zijn veelbelovend.”

MOB11380F01.jpgfoto: FIETSenWERK
“Steeds meer steden en gemeenten zijn vragende partij voor de oprichting van een fietspunt op hun grondgebied” Sven Huysmans, directeur FIETSenWERK. 

Waarin verschilt een fietspunt van een gewone fietsenstalling?

Sven Huysmans: “Elk fietspunt heeft drie functies: toezicht op en onderhoud van de fietsenstalling, kleine fietsherstellingen volgens het thuiskomprincipe en fietsverhuur. Sinds de opstart van de fietspunten zijn onze diensten gedifferentieerder geworden, zo kunnen we nu bijvoorbeeld fietsverhuur aanbieden aan pendelaars. Waar er vraag naar is bestaat er ook een aanbod voor toeristen en bedrijven. We proberen in al onze fietspunten ook langdurig werklozen opnieuw aan werk te helpen onder begeleiding van een ervaren instructeur. Al onze fietspunten liggen momenteel ook in de onmiddellijke omgeving van een NMBSstation, maar in de toekomst zullen we ook aan andere mobiliteitsknooppunten actief zijn.”

Hoeveel fietspunten zijn er op dit moment?

Huysmans: “Momenteel zijn er 28 fietspunten in Vlaanderen en Brussel. In 2007 startten we met acht fietspunten, in 2008 kwamen er vijf bij. Maar vorig jaar werd het aantal fietspunten meer dan verdubbeld. Ook voor 2010 verwachten we een fi kse toename. Er zijn al concrete plannen voor 4 extra fietspunten: 2 in Oost-Vlaanderen, 1 in Brussel en 1 in West-Vlaanderen. In 2010 willen we ons netwerk ook uitbreiden naar Wallonië. Begin 2011 zouden we tot ongeveer 40 fietspunten willen komen, waarvan 4 in Wallonië.”

Wie kan initiatief nemen om een fietspunt op te starten?

Huysmans: “De initiatiefnemer kan verschillen. In het verleden was meestal de NMBSHolding vragende partij, of kwam een fietsonderneming zelf bij ons aankloppen. Maar ook steden en gemeenten kunnen vragende partij zijn voor de oprichting van een fietspunt, dat gebeurt de laatste tijd trouwens meer en meer. Geïnteresseerde gemeenten kunnen altijd met ons contact opnemen, wij gaan dan samen met hen op zoek naar een fietsonderneming die het fietspunt kan uitbaten en bekijken ook mee de fi nanciering van het punt.”

Wordt een fietspunt gesubsidieerd?

MOB11380F02.jpgHuysmans: “Als er gewerkt wordt met langdurig werklozen, kan men rekenen op tewerkstellingssubsidies. In de meeste van de bestaande fietspunten betaalt de NMBSHolding een vergoeding voor de taken die voor hen worden uitgevoerd. Afhankelijk van de provincie zijn er opstartpremies. In een aantal gevallen subsidieert de gemeente ook een deel van het fietspunt. Maar dat gaat meestal gepaard met een ‘tegenprestatie’. Bijvoorbeeld als de fietsgraveerdienst van deze gemeente zich ook in het Fietspunt komt vestigen. Een groot deel van de kosten wordt trouwens gedekt door de eigen inkomsten uit de dienstverlening.”

foto: Johan Martens
Een van de meest recente fietspunten is dat in Sint-Niklaas.

Meer info

www.fietspunten.be en www.fietsenwerk.be .
Lokale overheden die informatie wensen over de opstart van een fietspunt kunnen rechtstreeks contact opnemen met Sven Huysmans per mail  of op het nummer 03 475 27 93