Evergem bereidt start Autopia voor

Uit mobiliteitsbrief 114 - Autodelen

In de Evergemse deelgemeente Kluizen gaat in het voorjaar van 2010 een eerste autodeelgroep van start. Het project kreeg vorm vanuit een wel heel bijzondere invalshoek: de noord-zuidproblematiek.

MOB11432F01.jpgfoto: Evergem
“De gemeente betaalt het lidgeld van de eerste tien inwoners die instappen in het project.” Koen De Baets, noord-zuidambtenaar Evergem

Evergem ligt tussen Gent en het Meetjesland. Het is een uitgestrekte, vrij landelijke gemeente met drie grote kernen – Evergem, Ertvelde en Sleidinge – en enkele afgelegen, kleine kernen. Enkele jaren geleden vertoonde de gemeente de film ‘An incovenient truth’ van Al Gore in het cultureel centrum. Een project dat daaruit voortvloeide was een tentoonstelling in de bibliotheek over het verband tussen duurzame mobiliteit en noord-zuid. De gemeente wilde het niet enkel houden bij sensibiliseren, ze wilde ook iets doen rond duurzame mobiliteit en onderzocht enkele pistes. Zo kwam ze terecht bij autodelen.

De gemeentelijke raad voor internationale samenwerking en de minaraad namen het voortouw en gingen op zoek naar autodelers. Een tiental geïnteresseerden meldde zich. Een aantal komen uit de deelgemeente Kluizen, met die groep gaat binnenkort het eerste autodeelproject van start: één dame beschikt over een auto die zij niet vaak gebruikt en die zij ter beschikking wil stellen van anderen. “We hebben Autopia aangezocht om deze groep en andere kandidaten te begeleiden, daar is een budget voor vrijgemaakt”, zegt noord-zuidambtenaar Koen De Baets. “De gemeente zal ook het lidgeld bij Autopia betalen van de eerste tien inwoners die instappen. Eens de eerste groep actief is, ben ik ervan overtuigd dat er nog zullen volgen. We hebben enkele mensen die absoluut willen autodelen maar die in hun buurt nog geen andere kandidaten vonden. Rond die mensen moeten we nu een groep proberen te bouwen.”

MOB11432F02.jpgfoto: Autopia
De gemeente Evergem ging zelf op zoek naar autodelers en probeert groepen te bouwen rond gemotiveerde kandidaten.