Steeds meer gemeenten ontdekken autodelen

Uit mobiliteitsbrief 114 - Autodelen

Autodelen in Vlaanderen wordt stilaan groot. Cambio en Autopia tellen samen ruim 3.500 leden, goed voor meer dan 220 wagens. Waar het lokale bestuur het autodelen actief ondersteunt, is het succes het grootst.

Cambio

MOB11410F01.jpg(foto: Cambio)
"Elk project moet op zichzelf levensvatbaar zijn." Geert Gisquière, Cambio 

Cambio is een private onderneming die deelwagens aanbiedt aan haar abonnees. De drempel is laag: leden reserveren via het internet of de telefoon een wagen, halen die af aan de standplaats en brengen hem na gebruik terug. Maandelijks ontvangen ze een factuur op basis van het aantal gereden kilometer en de duur van het autogebruik. Cambio is in Vlaanderen in tien steden actief, ook in kleinere steden zoals Turnhout, en in de rand van Antwerpen zoals in Mortsel. "Elk project moet op zichzelf levensvatbaar zijn en daarom is een goede samenwerking met de stad absoluut noodzakelijk", zegt Cambiodirecteur Geert Gisquière. "Eerst gaan we na of er interesse is bij de inwoners. Doorgaans gebeurt dat aan de hand van een bevraging op de gemeentelijke website of in het informatieblad. Daarnaast bekijken we ook de verplaatsingen van de gemeentediensten. Sommige kunnen voor hun verplaatsingen gebruik maken van de deelwagens."

Cambio vraagt nog enkele inspanningen van de lokale overheid. Het reinigen van de auto’s gebeurt door en op kosten van de stad. Die springt ook financieel bij als de wagens niet voldoende gebruikt worden, wat zeker in de beginmaanden niet onmogelijk is. De gemeente richt verder enkele parkeerplaatsen in specifiek voor autodelers. En tot slot heeft ze ook een belangrijke taak in de communicatie over autodelen, via haar website en haar infoblad.

Meer info

Particulier autodelen

MOB11410F02.jpg(foto: Autopia)
"Het succes is het grootst in gemeenten die het autodelen echt steunen." Jeffrey Matthijs, Autopia

Autopia is de organisatie die particuliere autodelers ondersteunt. Dat zijn mensen die een auto delen of er samen één aankopen. Zij kunnen lid worden van Autopia. De organisatie brengt kandidaat-autodelers samen, stelt een standaardcontract en een huishoudelijk reglement ter beschikking, heeft rekenschema's om de kilometerprijs van de wagen te bepalen en zorgt voor een online kalender waar leden de deelauto kunnen reserveren. "Particulier autodelen kan overal, in de stad of in een landelijke gemeente. De enige voorwaarde is dat de autodelers bij elkaar in de buurt wonen", zegt coördinator Jeffrey Matthijs. "In steden zijn het vaak mensen die geen auto hebben, op het platteland hebben ze er dikwijls wel één maar willen ze de aankoop van een tweede wagen vermijden."

Net als Cambio hecht Autopia veel belang aan een goede samenwerking met de stad of de gemeente. Autopia is goed in het samenbrengen en ondersteunen van groepen autodelers, het lokale bestuur is sterk in de communicatie met zijn inwoners. Autopia onderhandelt ook met steden en gemeenten over voordelen voor haar leden: een vaste standplaats voor de deelwagen, een gratis parkeerkaart, de betaling van het lidgeld bij Autopia. "Het succes is het grootst in gemeenten die het autodelen echt steunen", weet Jeffrey Matthijs.

Meer info