Wat kan een gemeente doen om autodelen te ondersteunen?

Uit mobiliteitsbrief 114 - Autodelen

1. Communiceer over autodelen

MOB11441F01.jpg(foto: Cambio)
Openbaarvervoergebruikers die maar af en toe een auto nodig hebben, zijn hét doelpubliek voor autodelen. 

De gemeente beschikt over enkele uitstekende kanalen om de inwoners warm te maken voor autodelen. Er plaats voor vrijmaken op de website, er regelmatig een artikel aan wijden in het gemeentelijke informatieblad, af en toe een informatievergadering organiseren, het helpt zonder enige twijfel. Cambio en Autopia ondersteunen de gemeente hierbij.

2. Geef zelf het goede voorbeeld

Steden en gemeenten beschikken zelf over een wagenpark waarvan sommige auto’s maar weinig worden gebruikt. Voor die wagens kan een deelauto een beter alternatief zijn, niet enkel op milieuvlak maar ook financieel. Bovendien toont een lokaal bestuur zijn inwoners dat het zelf ook inspanningen doet.

3. Zorg voor goed gelegen parkeerplaatsen en een bewonerskaart

Autodelers hebben behoefte aan goed gelegen, vaste parkeerplaatsen. Voor Cambio gaan de gemeente en de autodeelonderneming samen op zoek naar geschikte locaties. Voor Autopialeden is een vaste parkeerplaats in zones met een hoge parkeerdruk bijna een must om de deelwagen in de buurt te kunnen parkeren en hem ook makkelijk terug te vinden. Een gratis bewonerskaart is een bijkomende stimulans voor autodelers.

4. Betaal het lidgeld

Gemeenten kunnen de drempel om lid te worden bij Autopia verlagen door (een deel van) het lidgeld te betalen. Ze kunnen ook tussenkomen in het abonneegeld van Cambio, wanneer voor die formule gekozen wordt.

5. Kom tussen in het busabonnement

Openbaar vervoer en autodelen zijn complementair. Openbaarvervoergebruikers die maar af en toe een auto nodig hebben zijn hét doelpubliek voor autodelen. Vandaar dat Cambio en Autopia momenteel onderhandelen over een derdebetalersysteem bij De Lijn. De gemeente zou een deel van het busabonnement van autodelers kunnen betalen. Omdat de onderhandelingen nog lopen, is het voorlopig wachten op defi nitief uitsluitsel. Een andere optie die onderzocht wordt is om het abonnementsgeld bij Cambio te betalen voor inwoners die de nummerplaat van hun wagen inleveren (en die daardoor gedurende een jaar gratis met de bussen en trams van De Lijn mogen reizen).