Beringen betrekt doelgroepen bij parkeerbeleidsplan

Uit mobiliteitsbrief 115 - Participatie en inspraak

De stad Beringen organiseerde een overleg met verenigingen, scholen en middenstanders om tot een gedragen parkeerconcept te komen. De doelgroepen worden ook betrokken bij de implementatie, de opvolging en de evaluatie van het parkeerbeleidsplan.

Om haar mobiliteitsplan te verdiepen en de parkeerproblemen aan te pakken, herbekeek de stad Beringen het parkeerbeleid in de kernen Beringen, Beringen-Mijn, Koersel, Beverlo en Paal. In een eerste fase werd de bezettingsgraad van de parkeerplaatsen geïnventariseerd. Vervolgens werd per kern een parkeerconcept uitgewerkt. Het stadsbestuur wilde voor die concepten een breed draagvlak creëren en organiseerde daarom in ieder van de vijf kernen een doelgroepmoment met vertegenwoordigers van plaatselijke verenigingen, de lokale middenstand en de scholen. Dit overleg werd specifiek voor de toetsing van het parkeerconcept in het leven geroepen.

MOB11511F01.jpg(foto: Beringen)
Met visuele simulaties toont Beringen aan de inwoners hoe het het parkeerbeleid kan worden aangepast.

Belangstelling zal groeien

Op de vergaderingen werd het ontwerp van parkeerbeleidsplan voor een welbepaalde kern toegelicht en besproken. De aanwezigen konden vragen stellen en opmerkingen formuleren. Ze kregen zoveel mogelijk informatie en overzichtplannetjes (zie foto boven), en een verslag van het overleg. Hiermee konden ze wat besproken was terugkoppelen naar hun doelgroep, wat resulteerde in bijkomende opmerkingen en aanvullingen. “Verschillende daarvan hebben we meegenomen in het parkeerbeleidsplan”, zegt schepen van Mobiliteit Anne Cuypers. “Voor Beringen en Koersel ging het bijvoorbeeld over suggesties om de relatie voor voetgangers te verbeteren tussen de randparkings en het centrum. In Paal worden langparkeerders niet verwezen naar een parking bij een parochiecentrum omdat uit de vergadering bleek dat die parkeerplaats al druk gebruikt wordt door mensen die deelnemen aan activiteiten in het parochiecentrum. Nog in Paal is op vraag van de handelaars de parking achter de kerk behouden als plaats voor langparkeerders.” Hoewel op voorhand afspraken waren gemaakt over wie per doelgroep als vertegenwoordiger naar voor werd geschoven, stelde het stadsbestuur vast dat de opkomst op de vergaderingen soms (te) beperkt was. In het vervolgtraject zal het bestuur daarom meer mensen en doelgroepen uitnodigen. Het is immers de bedoeling om ook bij de implementatie, de opvolging en de evaluatie van het parkeerbeleidsplan te blijven werken met het doelgroepenoverleg. Schepen Cuypers: “Nu het parkeerbeleidsplan steeds concreter wordt, groeit de interesse en neemt het aantal vragen van bewoners en handelaars toe. Dit zal zeker tot gevolg hebben dat de participatie aan het overleg in de komende maanden zal toenemen.”

MOB11511F02.jpg(foto: Beringen)
“Nu het parkeerbeleidsplan concreter wordt, groeit de interesse en neemt het aantal vragen van bewoners en handelaars toe.” Anne Cuypers, schepen van Mobiliteit