Elf gemeenten hebben verkeersplatform

Uit mobiliteitsbrief 115 - Participatie en inspraak

In elf gemeenten vormen verenigingen, scholen, inwoners en het bestuur een verkeersplatform. Ze overleggen over verkeers- en mobiliteitsonderwerpen die ze belangrijk vinden voor hun gemeente.

MOB11530F01.JPG(foto: Koepelorganisatie Verkeersplatforms)
“De grote sterkte van het verkeersplatform is zijn samenstelling.” Thomas Borremans, Koepelorganisatie Verkeersplatforms

Elf jaar geleden ontstond in Opwijk het eerste verkeersplatform na een tragisch ongeval. Het concept werd opgepikt in andere gemeenten en op 27 februari organiseerde de koepelorganisatie Verkeersplatforms haar eerst Forumdag. “De grote sterkte van het verkeersplatform is zijn samenstelling. Verenigingen, scholen, geïnteresseerde burgers en vertegenwoordigers van de gemeente, de administratie, de politie vinden er elkaar”, zegt Tomas Borremans van de koepelorganisatie. “Zij bepalen zelf de agenda en volgen niet zoals veel adviesraden de agenda van de gemeenteraad. Er ontstaat een lokale dynamiek waarbij alle betrokkenen constructief in dialoog gaan over lokale verkeersonveilige situaties en aanslepende mobiliteitsproblemen.”

Debat over parkeerbeleid

MOB11530F02.JPG

(foto: Heist-op-den-Berg)
“Het mooie is dat de deelnemers de particuliere belangen overstijgen, ze denken inhoudelijk mee over het best mogelijke beleid.” Carl Verelst, schepen van Mobiliteit Heist-op-den-Berg 

Een van de gemeenten met een verkeersplatform is Heist-op-den-Berg. De lagere en secundaire scholen zijn er goed in vertegenwoordigd. Directieleden, leerkrachten, ouders en leerlingen schuiven mee aan, naast vertegenwoordigers van de werknemersverenigingen, een medewerker van de NMBS, enkele geïnteresseerde burgers, de voorzitter van de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening, de mobiliteitsambtenaar en mobiliteitsschepen Carl Verelst. Die is zeer opgezet met de werking van het platform. “We debatteren zowel over actuele dossiers als over projecten op langere termijn. De parkeerbeleidsvisie van de gemeente is bijvoorbeeld besproken op het verkeersplatform. Het mooie is dat de deelnemers de particuliere belangen overstijgen, ze denken inhoudelijk mee over het best mogelijke beleid. Het platform zet ook zijn schouders onder allerlei acties. In het kader van de actie ‘zien en gezien worden’ bijvoorbeeld kregen meer dan duizenden fietsen een reflecterend label.”