Meise: Bewoners geven insteek voor sneltoets

Uit mobiliteitsbrief 115 - Participatie en inspraak

De gemeente Meise organiseerde in de verschillende deelkernen een hoorzitting. Bewoners konden er hun mening kwijt over geplande initiatieven en ze wezen het bestuur op de mobiliteitsknelpunten in hun dorp. De gemeente neemt de informatie mee bij het updaten van haar mobiliteitsplan.

MOB11521F01.jpg(foto: Meise)
“We hebben aan de deelnemers van hoorzittingen duidelijk gezegd dat we niet voor iedereen goed kunnen doen.” Marie-Jeanne Thaelemans, schepen van Mobiliteit 

Meise nam het studiebureau Vectris onder de arm om het inspraakproces in de gemeente te sturen en te begeleiden. In aanloop naar de hoorzittingen ging een medewerker van het bureau op plaatsbezoek in elke deelgemeente. Hij goot zijn analyse van de knelpunten én de kwaliteiten op het vlak van mobiliteit in een fotoreeks. Daar werd een overzicht van alle geplande projecten in de gemeente aan gekoppeld, onder meer om duidelijk te maken in welke mate die nieuwe initiatieven oplossingen voor de knelpunten zouden aanreiken, of integendeel zouden kunnen leiden tot het ontstaan van nieuwe proble men. De foto’s en de analyse werden bij het begin van de hoorzitting voorgesteld. Daarna was het woord aan de inwoners. Schepen van Mobiliteit Marie-Jeanne Thaelemans: “We wilden enerzijds feedback krijgen op de vele planningsprocessen die aan het lopen zijn. Ik denk aan het invoeren van eenrichtingsverkeer in het centrum van Wolvertem en daaraan gekoppeld het idee om een rondweg aan te leggen, of aan de vele Aquafinwerken die ophanden zijn. Anderzijds wilden we de bekommernissen van de inwoners goed leren kennen. Wat ligt er op hun lever? Wat vinden zij dat kan en wat niet? Welke verbeteringen stellen ze voor? Iedereen werd uitgenodigd voor de vergaderingen. Doorgaans telden we meer dan honderd aanwezigen. Het studiebureau en onze technisch ingenieur leidden de bijeenkomst, ik was er vooral om te luisteren.”

Syntheserapport

MOB11521F02.jpg(foto: Vectris)
Huidige situatie

Per deelgemeente werd een syntheserapport opgemaakt, met de analyse van het studiebureau en de opmerkingen en voorstellen van de inwoners. Dat is een goede insteek voor de sneltoets waaraan het mobiliteitsplan van de gemeente nu wordt onderworpen. “Omdat we vandaag vergaderen, is morgen niet alles veranderd. Dat hebben we de deelnemers aan de hoorzittingen heel duidelijk gezegd. We hebben er ons wel toe verbonden om bij de herziening van het mobiliteitsplan en bij komende werken rekening te houden met de voorstellen van de inwoners. Je kunt natuurlijk ook niet voor iedereen goed doen. Als je een rondweg wil aanleggen, heb je altijd voor- en tegenstanders. Maar we zullen wel proberen ieders bezwaren mee te nemen zodat de negatieve gevolgen zoveel mogelijk beperkt worden”, besluit schepen Thaelemans. 

MOB11521F03.jpg(foto: Vectris)
Ontwerp: Aan de knelpunten (huidige situatie) werd een overzicht van alle geplande projecten (ontwerp) in de gemeente gekoppeld. De analyse en foto’s werden publiekelijk voorgesteld.