Zwalm: Verkeerscommissie adviseert bestuur

Uit mobiliteitsbrief 115 - Participatie en inspraak

In Zwalm komt twee tot drie keer per jaar de verkeerscommissie samen. Het is een werk- en inspraakgroep van geïnteresseerde burgers die het gemeentebestuur input geeft over zowel heel concrete projecten als de mobiliteitsvisie op langere termijn.

MOB11522F01.jpg(foto: Zwalm)
"De verkeerscommissie buigt zich over de plannen, doet zelf voorstellen en heeft via de GBC ook een inbreng in het mobiliteitsplan.” Patrick Moreels, schepen van Mobiliteit Zwalm

Zwalm werkt nog aan een mobiliteitsplan, de oriëntatiefase is achter de rug. Het gemeentebestuur besliste twee jaar geleden om naast de gemeentelijke begeleidingscommissie ook een verkeerscommissie op te richten, een soort klankbordgroep van burgers. “Sommige klachten van burgers in verband met verkeersveiligheid, zoals overdreven snelheid in woonstraten, kwamen steeds terug”, zegt Patrick Moreels, schepen van Mobiliteit en Verkeersveiligheid. “We wilden die parallel met het tot stand komen van het mobiliteits plan aanpakken en ons daarbij laten adviseren door de bewoners. Dat is de verkeerscommissie geworden. Ze buigt zich over plannen en maatregelen van de gemeente, ze doet zelf voorstellen, ze heeft via de GBC ook een inbreng in het mobiliteitsplan.”

Proefopstellingen

De samenstelling van de commissie varieert, afhankelijk van de punten die op de agenda staan. Soms zijn er vijftien mensen aanwezig, op andere vergaderingen zijn het er veertig. De discussies lopen soms hoog op. “Maar”, zegt schepen Moreels, “we proberen toch altijd tot een consensus te komen. Ik zie er uiteraard op toe dat de adviezen gelijklopen met de visie van ons mobiliteitsplan. De politiecommissaris zorgt ervoor dat de voorstellen ook verkeerstechnisch kunnen. Is dat het geval, dan breng ik het advies op het college en de gemeenteraad. Op een korte periode kwamen er zo verschillende zones 30 bij in de gemeente, we plaatsten verkeerskussens om de snelheid van de auto’s af te remmen, het aantal snelheidscontroles door de politie werd opgedreven. Regelmatig werken we ook met voorlopige opstellingen. Die worden dan geëvalueerd tijdens de volgende vergadering van de verkeerscommissie.”

 MOB11522F02.jpg(Peter Van Hoof)
Voorlopige opstellingen worden geëvalueerd in de verkeerscommissie. In de Sylvain Van De veldestraat is de situatie ondertussen permanent geworden.