Goed om weten - Goedkopere halteaccomodatie De Lijn

Uit mobiliteitsbrief 116 - Werkboek Schoolomgeving

Het aanbod aan gesubsidieerde halteaccommodatie is aangepast en sinds 1 april 2010 zijn er ook nieuwe prijzen van toepassing. Er is nu een goedkoper aanbod en er zijn ook schuilhuisjes op zonne-energie opgenomen. Dit vindt u in de nieuwe brochure 'Gesubsidieerde halteaccommodatie' van de De Lijn.

Meer info: Eric Mottar, 015 40 88 65, erik.mottar@delijn.be , www.delijn.be