Handleiding bij het Werkboek Schoolomgeving

Uit mobiliteitsbrief 116 - Werkboek Schoolomgeving

Het werkboek is geen snelle wonderen-catalogus (“Ik stop er een probleem in en er rolt een oplossing uit”). Het bevat wel alle elementen om de schoolomgeving grondig, integraal en op maat aan te pakken.

Stappenplan

De leidraad voor samenwerking en overleg is een goed uitgewerkt stappenplan. Het werkboek beveelt 7 stappen aan om met een werkgroep een schoolomgevingsproject systematisch en dus kwaliteitsvol aan te pakken:

  1. Creëer een draagvlak voor het opstarten van een verbeteringsproject
  2. Stel een representatieve en stevige overlegstructuur op
  3. Inventariseer bestaande behoeften en belangen
  4. Werk het projectplan uit
  5. Voer het projectplan uit 
  6. Evalueer
  7. Veranker uw project in het lokale beleid

Fiches met maatregelen

Welke maatregelen zijn er te bedenken en hoe moeten ze in de praktijk gebracht worden? Wat zijn de specifieke aandachtspunten daarbij? Wat zijn de voor- en nadelen? Voor een reeks vaak voorkomende problemen zijn er fiches met maatregelen uitgewerkt, in totaal ruim 100 fiches. Ze zijn onderverdeeld in vier groepen: infrastructuur, handhaving, educatie en overleg/organisatie. De fiches zijn bedoeld ter ondersteuning en inspiratie van werkgroepen.

Probleem- en maatregelentabel

De tabel is bestemd voor wie het probleem kent, maar geen idee heeft welke oplossingen eraan gekoppeld kunnen worden. Ze bevat doorverwijzingen naar uitgewerkte maatregelenfiches en korte beschrijvingen van acties die geen verdere uitwerking behoeven.

Handige lijsten

  • Lexicon met de kernbegrippen die in overleg over schoolomgevingen gebruikt worden.
  • Adressenboek van overheids- en privéorganisaties die advies en ondersteuning kunnen geven bij de aanpak van een schoolomgeving. 
  • Literatuurlijst van publicaties met technische achtergrondinformatie en praktische en/of educatieve pakketten.