Integrale visie voor de schoolomgeving van Sint-Lutgardis

Uit mobiliteitsbrief 116 - Werkboek Schoolomgeving

Johan Persoons, mobiliteitsambtenaar Sint-Pieters-Leeuw: “De Sint-Lutgardisschool is een lagere school met 320 leerlingen. Veel kinderen worden met de auto gebracht en afgehaald. In de zomermaanden is er een vrij grote groep fietsers, vooral bij de oudere leerlingen. Het aantal kinderen dat te voet of met de bus naar school komt, is beperkt. De schoolpoort komt uit op een woonstraat met een kerk en een parochiecentrum.” 

Korte situatieschets

De hele Arthur Quinthusstraat, ongeveer 300 meter lang, is onlangs heraangelegd. Er kwamen nieuwe voetpaden en het parkeren in de straat werd meer geordend. Tussen de parkeerplaatsen zijn plantvakken geplaatst. De gemeente Sint-Pieters-Leeuw investeerde ongeveer 130.000 euro in het project.

MOB11620F01.jpg

1. Twee verkeersplateaus markeren het begin en het einde van de schoolomgeving. Daar staan ook grote affiches met een foto van enkele kinderen van de school met daaronder de slogan ‘Minder wat gas! Je nadert mijn klas!’

MOB11620F02.jpg

2. Via een zebrapad bereiken de kinderen twee kleine parkings aan de overkant van de straat. Het parkeren gebeurt daar vrij ongeordend en zorgt soms voor onveilige situaties. Hier kan nog aan gewerkt worden.

 MOB11620F03.jpg
3. Ter hoogte van de schoolpoort is het niet meer mogelijk te parkeren. De rijweg is er versmald en verhoogd aangelegd. Voor de school is er een zone, met paaltjes van de rijweg gescheiden, waar ouders veilig op hun kroost kunnen wachten.

MOB11620F04.jpg

4. De bushalte voor de schoolpoort werd verlengd om het in- en uitrijden van de bus te vergemakkelijken. De school zelf is aan de straatzijde heel opvallend geverfd, automobilisten kunnen er niet naast kijken dat hier kinderen in de buurt zijn. 

MOB11620F05.jpg

Andere initiatieven

Fiets- en voetpool

De Sint-Lutgardisschool begon als eerste school in Sint-Pieters-Leeuw met een fiets- en voetpool, in 2002. Het succes van het poolen wisselt van jaar tot jaar en hangt samen met de schommeling van het aantal vrijwilligers. Het gemeentebestuur sluit voor de vrijwilligers een bijkomende verzekering af.

Schoolbereikbaarheidskaart

De verkeerswerkgroep van de school, waarvan ouders en leerkrachten deel uitmaken, organiseerde enkele jaren geleden een enquête over het woonschoolverkeer. Dat was de basis voor een schoolbereikbaarheidskaart met de veilige schoolroutes, die de gemeente Sint-Pieters-Leeuw en de school samen aanmaakten. De leerkrachten maken van de kaart en de routes gebruik in hun lessen mobiliteitseducatie.

Verkeer in de klas

De gemeente stelt de handleiding en de werkboeken van de verkeersmethode ‘Knipperlicht nieuw’ ter beschikking van alle basisscholen. De kinderen brengen hun kennis in de praktijk in het project ‘Levend verkeerspark’. Daarbij verkennen ze de schoolomgeving onder begeleiding van de verkeersdienst van de politie. Ze leren hoe ze de gevaarlijke kruispunten veilig kunnen oversteken en ze leren fietsen op een rotonde.