Dendermonde: rationeel strooien

Uit mobiliteitsbrief 118 - Winterdienst

Dendermonde heeft haar gemeentelijk strooiplan herwerkt. Tijdens de strenge winter 2009-2010 kwamen enkele tekortkomingen naar boven.

MOB11840F01.jpg(Foto: Dendermonde)
Burgemeester Piet Buyse Foto Dendermonde : "Op basis van een gepersonaliseerd weerbericht beslist de Technische Dienst om al dan niet te strooien."

Daarop heeft de technische dienst alles herbekeken en op papier gezet. Burgemeester Piet Buyse en schepen van Openbare Werken Leen Dierick zijn tevreden over het nieuwe strooiplan. Nu is er een evenwichtigere dienstregeling uitgewerkt. Voor het strooien wordt er een beroep gedaan op heel wat mensen die ’s avonds en ’s nachts moeten kunnen uitrukken. "We wilden hen bovendien enkel laten uitrukken wanneer het nodig is", zegt burgemeester Buyse. Vroeger werd er gestrooid wanneer de Technische Dienst dat nodig achtte of wanneer bijvoorbeeld de politie hen erom vroeg. "Nu heeft de stad een abonnement op een gepersonaliseerd weerbericht. Op basis daarvan beslist de Technische Dienst of er gestrooid moet worden en hoeveel. We besparen daarmee niet alleen op overuren maar ook op zout. Wat goed is voor de beplanting, het wegdek en de riolering."

Pekelwagen

MOB11840F02.JPG(Foto: Dendermonde)
Dendermonde kocht een nieuwe wagen met pekelinstallatie.

Bij sneeuwval of ijzel kunnen niet meteen alle straten worden aangepakt. In het strooiplan gaat er voorrang naar de belangrijkste wegen en de buslijnen. "Ook aan de fietspaden geven we prioriteit. In Dendermonde is er namelijk een grote scholengemeenschap. De aanliggende fietspaden worden meteen meegenomen in de reguliere strooibeurt door de strooibreedte aan te passen. Vrijliggende fietspaden ruimen we met een kleine tractor met sneeuwmes en strooiinstallatie", legt schepen Dierick uit. Nieuwe woonwijken waar er weinig verkeer is en veel jonge gezinnen wonen, staan helemaal onderaan de prioriteitenlijst. "In die wijken komt bestemmingsverkeer en amper doorgaand verkeer. De hinder bij sneeuw of ijzel zal dus een beperkte impact hebben. De sneeuwpret voor de kinderen willen we niet zomaar afpakken." Een van de drie strooiwagens was na 30 jaar dienst aan vervanging toe. Daar kwam een wagen met pekelinstallatie voor in de plaats. Die kan nat strooien, waardoor het zout meer blijft kleven en dus minder wegvliegt (zie hiernaast ‘Zout of Pekel?’).

Zoutvoorraad

Zoals elk jaar is er een aanbesteding voor strooizout. Een voordeel daarbij is dat de prijzen op voorhand vastliggen. "We gaan uit van een normale winter. Het heeft weinig zin om van een abnormale situatie als vorige winter uit te gaan. Blijven de winters even streng, dan zullen we op termijn bijsturen. Het strooiplan en alles wat erbij hoort blijven we ook de komende jaren aanpassen aan de situatie."

Communicatie

In het stadsmagazine van Dendermonde staat een uitgebreid artikel waarin het strooiplan wordt uitgelegd. De taakverdeling tussen AWV (gewestwegen, bruggen en spoorwegovergangen) en de gemeente komt aan bod. Bij het artikel hoort een bon voor een gratis zak strooizout waarmee de inwoners zelf het voetpad ijs- en sneeuwvrij kunnen houden.