Geef uw zoutvoorraden door

Uit mobiliteitsbrief 118 - Winterdienst

MOB11850F01.jpg(Foto: Thierry Lewyllie - AWV)

Alle partners op gebied van mobiliteit tijdens extreme winterse omstandigheden zaten onlangs rond de tafel om betere communicatieafspraken te maken en stelden daarvoor een ‘Winteractieprotocol’ op. Bij kans op zwaar winterweer zullen AWV, De Lijn, het Verkeerscentrum en de betrokken provinciegouverneurs continu overleggen om nakende problemen in te schatten en zo mogelijk een samenwerking op poten te zetten om de problemen op te lossen. Indien nodig communiceren de provincies hierover met de lokale overheden. In het kader van het Winteractieprotocol kunnen de diensten van de Gouverneurs vragen om bij dreigende zoutschaarste de zoutvoorraden in steden en gemeenten in kaart te brengen. Met dat algemene overzicht kan er flexibel op de situatie worden ingespeeld en kunnen de Gouverneurs samen met AWV de voorraden herverdelen. Daarom wordt aan lokale overheden gevraagd om bij een dreigend zouttekort twee maal per dag via www.winterdienst.wegenenverkeer.be  hun zoutvoorraad door te geven aan de diensten van de gouverneur. De diensten van de gouverneurs bundelen deze gegevens en bezorgen een overzicht van de grootste noden aan AWV.

Op www.winterdienst.wegenenverkeer.be  vindt u een elektronisch invulformulier om de zoutvoorraad op een makkelijke en efficiënte manier door te geven.